SQL ALTER TABLE Kullanımı

23.02.2022 / Eğitim / Genel

ALTER TABLE komutu; mevcut tabloya sütun eklemek, sütun silmek ya da mevcut sütunun yapısında değişiklik yapmak için kullanılır.

SQL ALTER TABLE Kullanımı

Mevcut SQL tablosuna sütun eklemek için ALTER komutu şu şekilde kullanılır.

--birden fazla sütun ekleme

ALTER TABLE tablo_adi ADD

sutun1 veri_turu NVARCHAR(50),

sutun2 veri_turu DATE

--tek sütun ekleme

ALTER TABLE tablo_adi ADD sutun_adi veri_turu

Eğer yeni eklenen alan otomatik artan sayı olacaksa, alan oluşturulurken yapılması gerekir. Sonradan yapılması için alanın kaldırılması ve yeniden oluşturulması gerekir.

Herhangi bir alanımızı otomatik artan sayı olacak şekilde oluşturalım.

ALTER TABLE tablo_adi ADD  sutun1 INT IDENTITY(1,1)

Mevcut SQL tablosundan sütun çıkarmak için yazılması gereken en temel SQL komutu şu şekildedir.

--tek sütun kaldırma

ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN sutun_adi

--birden fazla sütun kaldırma

ALTER TABLE tablo_adi  DROP COLUMN sutun1,sutun2

Mevcut SQL Tablosundaki bir sütunun veri türünü değiştirmek için yazılacak komut şu şekildedir.

ALTER TABLE tablo_adi ALTER COLUMN  sutun_adi veri_turu

Mevcut SQL tablosundaki bir sütuna NOT NULL ya da NULL kısıtlaması eklemek için yazılacak komut şu şekildedir.

ALTER TABLE tablo_adi ALTER COLUMN  sutun_adi veri_turu [NOT NULL | NULL ]

Bir örnek yapalım

ALTER TABLE tablo_adi ALTER COLUMN  sutun1 varchar(25) NOT NULL

ALTER TABLE tablo_adi ALTER COLUMN sutun2 varchar(11) NOT NULL

Mevcut SQL tablsonundaki bir sütuna PRIMARY KEY (Birincil Anahtar) kısıtı eklemek için yazılması gereken komut şu şekildedir. Kısıt isimleri önemli. Kaldırma işlemleri  bu kısıt isimleri üzerinde yapılacaktır.

ALTER TABLE tablo_Adi ADD CONSTRAINT sutun_adi PRIMARY KEY (sutun_adi)

Mevcut SQL tablosundaki bir sütunun birincil anahtar kısıtını kaldırmak için yazılması gereken komut şu şekildedir. Alanlardaki kısıtları kaldırma işlemi kısıt adları ile yapılmaktadır. Diğer kısıtlamaları da kısıtlama adı ile kaldırabilirsiniz. Olmayan bir kısıtlamayı yada daha önce silinmiş olan bir kısıtlamayı silmeye çalışıyorsanız. “Could not drop constraint. See previous errors.” hatası ile karşılaşırsınız.

ALTER TABLE tablo_adi DROP CONSTRAINT sutun_adi