Talas Savaşı

15.04.2020 / Tarih / Eğitim

Diğer adı Atlık Savaşı olan Talas Savaşı, Çinliler ile Abbasiler arasında yapılmıştır. Talas Savaşı ile Türkler İslamiyet’i kabul etmiştir.

Talas Savaşı

751 yılında bugünkü Kırgızistan topraklarındaki Talas Nehri civarında yapılan savaşı, Karlukların desteği Abbasiler kazanmıştır. 5 gün süren savaş Çin ve Türk İslam tarihi açısından büyük önem taşır.

Emeviler’in yıkılmasının ardından yerlerine Abbasiler gelmişti. İslâmiyet’in yeni temsilcisi olan Abbasiler, Emeviler’den memnun olmayan Müslümanları da tatmin etti.

İslâmiyet’in temsilcisi olan Emeviler, Mevali politikasını benimsemişlerdi. Bu politikaya göre Arap olamayan her Müslüman ikinci sınıf insan olarak tanımlanmıştı. Bu yüzden Abbasilerin gelişi tüm Müslümanlara umut ışığı oldu.

Talas Savaşı Sonuçları

Yapılan savaş sonrasında matbaa ilk defa Çin sınırları dışında da kullanıldı. Araplar, barut ve kağıt ile birlikte pusulayı da kullanmayı öğrendi. Bu önemli buluşlar Avrupa'ya ise Avrupa ülkelerinin İslâm dünyasına karşı düzenlediği Haçlı Seferleri ile geçti. Bu bakımdan da Talas Savaşı sadece Çin ve Türk tarihi için değil Dünya tarihi için de önemli bir yer edinmiş oldu.

Talas Savaşı sonrasında Abbasilerin hoşgörüsü, Karlukların İslâm’a geçmesine sebep oldu. Bu sayede de Türkler ilk kez İslâm ile tanışmış oldu.

İslâmiyet’i kabul eden Türkler, Müslümanları Bizans baskılarına karşı korumuştur. Ayrıca Hindistan, Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’ya kadar İslâm’ın yaygınlaşmasını sağlamışlardır. İslâm dünyasına karşı yapılan Haçlı Seferleri’ne karşı durmuşlardır. Fethedilen bölgelere Türkçe ve Arapça isimler vererek dillerinin yayılmasını sağlamışlardır.

Kaynak: Benim Hocam Yayınları