Tarihteki İlk Antlaşma: Kadeş Antlaşması

03.06.2020 / Tarih / Eğitim

Tarihteki ilk barış antlaşması, Kadeş Savaşı’nı sonlandıran Mısır Firavun’u II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında yapılmıştır.

Tarihteki İlk Antlaşma: Kadeş Antlaşması

Kadeş Antlaşması, tarihte imzalanan ilk antlaşma özelliğini taşımaktadır. Birçok araştırmacıya göre tarihteki ilk antlaşmanın Kadeş Antlaşması olduğu söylense de bazı tarih araştırmacıları daha eski zamanlarda yazılı anlatmaların olduğunu savunmaktadır.

Kadeş Antlaşması’nın orijinal dili Akadca olsa da o dönemki Mısır dili ve Hititce’ye de çevrilmiştir. Antlaşmanın kil tabletten yapılma bir kopyası Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olan Hattuşa antik kentinde yapılan kazılar sonucunda 1906 yılında bulunmuştur.

Yapılan antlaşma ile her iki ülke de birbirlerine dostluk ilan etmiş oldu. Antlaşma içeriğine göre her iki ülkeden bir tanesine iç ve dış sebeplerden dolayı bir saldırı olursa diğer ülke desteğe gidecek. Ayrıca Mısır’dan Hitit İmparatorluğu’na ve Hitit İmparatorluğu’ndan da Mısır’a kaçan göçmenler geri iade edilecek. Fakat bu göçmenler şiddetli ceza almayacaktır.

Yapılan antlaşma ile Mısır ve Hitit İmparatorluğu bugünkü Suriye topraklarını kendi aralarında bölüşmüşlerdir. Bu sebepten dolayı Yakın Doğu’da yapılan ilk antlaşma özelliğini de taşır.

Kadeş Antlaşması’nın asıl metni, günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yer almaktadır.

kadeş antlaşması