Toplumsal Yasalar

19.02.2020 / Deneme

Kötülüğü durdurmaya gücümüz yetmez. Çünkü kendimizi durdurmaktan aciziz.

Toplumsal Yasalar

Toplumsal yasaların bizi koruduğunu, hayatta tuttuğunu veya en azından huzurlu bir yaşam ve huzurlu bir ölüm sağladığını savunuyor olabilirsiniz.

Aslında tam da tersine, söz konusu yasalara uymayanların çoğunlukta olduğunu göz önünde bulundurunca, bu yasaların bize ıztıraptan başka bir şey vermediği aşikârdır.

Bu durum bir nevi acıya talip olmak, her şerde bir hayır görmek seremonisine dönüşmektedir.

Dert sahibi olmak ve derdiyle mutlu olmak, bir avuntuya ya da ehli tasavvuftan olma aşk ve gayretine dönüşünceye kadar, bu seremoni de devam edecektir.

Kimisi, yaratıcının ağır dertleri/imtihanları sevdiği insanlara vereceğini iddia ederken, kimisi ise toplumsallık üzerinden ürettikleri vicdan edebiyatlarıyla, çekilen ıztırapların bizi olumlu akıbetlere ulaştıracağı yönünde birtakım felsefelere ve izahlara girişirler.

olumlu sonuçlara ulaşmak

Bazılarınız bu olumlu neticelere inanabilirler; fakat o aradığınız huzur burnunuzun dibinde dahi olsa size onu koklatmayacak bir yığın insan bulunacak ve inancınızın da, etkilendiğiniz felsefelerin de boşa çıkmasını sağlayacak her türlü engeli önünüze çıkartma konusunda adeta birbirleri ile yarışacaklardır.

Meselenin elbette başka bir boyutu da bulunmaktadır. İster iyiliğin muhafızı olun, isterseniz de şeytanın yardımcısı; gerçek olan tek bir şey vardır. İyiler de kötüler de bir şekilde ölecekler ve bu dünyadaki tüm normlardan, ahlak kurallarından ve kanunlardan azade olacaklardır.

İyiler, kendileri dışındakilerin kötü bir ölümle yüzleşecekleri avuntusuyla, çoğu zaman ölümlerin en kötülerini üzerlerine çekmeyi de başarabilirler. Toplumsal yasalar bizi huzurlu bir yaşama kavuşturmadığı gibi, huzurlu bir ölümü bile garantilememektedir.

iyi bir ölümü garantilemek

Her gün binlerce insan oldukça kötü bir biçimde ölmeye devam ederken; siyasiler, doktorlar ve hatta özellikle dünya üzerinde iç savaşları organize eden büyük patronlar, en azından bir süreliğine ölümünüzün önüne geçebileceğiniz ile ilgili yalandan umutlar dağıtmak zorunda kalırlar. Aslında kimse inanmaz bu yalanlara; ama yine de inanmış gibi yaşamak ister herkes.

Toplumsal yasaları oluşturmamıza sebep olan kötüler bile.Kabafii Reklam Alanı