Turizm Endüstrisi

12.12.2019 / Seyahat / Genel

İnsanlar, tarih boyunca çeşitli sebeplerle seyahat ederler. Günümüzde ise sanayinin gelişmesi ile turizm farklı bir boyuta ulaşmıştır.

Turizm Endüstrisi

Turistlerin çeşitli sebeplerle seyahat etmelerinden dolayı ihtiyaç duydukları konaklama, yeme-içme ve ulaşım hizmetleri turizm endüstrisinin temelinde yer alır.

turizm endüstrisi

Turizm Endüstrisinde Yer Alan İşletmeler

Tur Operatörleri: Paket halinde turlar planlayan/programlayan ve doğrudan ya da aracı firmalar vasıtasıyla satışa sunan işletmelerdir. Tur operatörleri, tur düzenlenecek olan paketler ile ilgili önceden planlama yaparlar. Kalınacak otel ve gezilecek yerler, paket satışa sunulmadan önce planlanmış ve hazırlanmış olmalıdır.

Seyahat Acenteleri: Tur operatörleri ile turistleri birleştiren aracı firmalardır. Tur operatörlerinin hazırlamış oldukları paketleri belirli komisyonlar eşliğinde turistlere sunarlar.

turizm endüstrisi

Konaklama İşletmeleri: Turistlerin, tatilleri boyunca konaklama hizmetlerinin giderilmesi için kurulan işletmelerdir. Turistlere konaklama haricinde yeme-içme ve eğlence gibi seçenekler de sunabilirler.

Ulaştırma İşletmeleri: Turistlerin, turizmi gerçekleştirebilmeleri için ulaşıma ihtiyaçları vardır. Turistler, tatil bölgesi seçerken en çok ulaşılabilir olmasına bakarlar. Bu sebeple ulaşım, turizmin gerçekleşmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesidir.

Yiyecek İçecek İşletmeleri: Otellerde mutlaka yiyecek-içecek alanı olmalıdır. Gerek konaklayan gerekse dışarıdan gelen müşterilerin temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan yeme-içme hizmetlerinin karşılanması gerekir. Restoran olmayan bir otel, turist çekmekte çok zorlanır. Ayrıca tatil yapılan bölge bir şehir merkezi ise, etrafta var olan yeme-içme mekânları da turistlerin en gözde mekânları arasında yer alır.

turizm endüstrisi

Eğlence İşletmeleri: Yerli ve yabancı turistler, gittikleri yerlerde eğlenmek isterler. Kimi dans etmek ister kimi de paintball ya da spor gibi aktivitelere katılmak ister. Aktivitesi bol olan işletmeler, daha çok turist çekerler.

Alışveriş Mekânları: Turistlerin olmazsa olmazıdır alışveriş yapmak. Hemen hemen herkes gittiği yerden bir hatıra almak ister. Bu yüzden turistler tatil sürelerine göre mutlaka bir günlerini ya da birkaç saatlerini sadece alışverişe ayırabilirler.

Turizm Endüstrisini Diğer Endüstrilerden Ayıran Özellikler

  • Turizm endüstrisi büyük ölçüde insan gücüne dayanır. Özellikle yeme-içme işletmelerinde, hizmeti üreten ve sunan temel unsur insandır. Bu özelliği nedeniyle turizm işletmelerinde üretim ve pazarlama etkinliklerinde, belirli düzeyde otomasyona geçilebilmektedir. Örneğin, bir akşam yemeği çeşitli araçlar yardımıyla hazırlanarak insan gücü ile servis edilmek zorundadır.
  • Bu endüstri dalında faaliyet gösteren tüm işletmeler, turizm hizmetlerini niteliği gereği birbirleriyle uyumlu olma, yakın bir işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma içinde bulunma zorunluluğu duyar. Bir bölgedeki otelin kalifiye hizmet sunmaması, diğer turizm işletmelerini de olumsuz yönde etkileyecektir.
  • Turizm pazarında yer alan tüketicilerin tercihleri ve alışkanlıklarının kısa sürelerde değişmesi, turizm işletmelerinin sahip oldukları varlıkları, ekonomik ömürleri dolmadan, yenileriyle değiştirmek zorunda bırakmaktadır.
  • Turizm endüstrisinin konusu, hizmettir. Hizmetin üretimi, satışı ve konukların tatmini açısından soyut bir özellik gösterir. Konaklama işletmesinin hizmetlerinden yararlanan bir kişinin memnuniyeti farklılık gösterir.
  • Üretilen hizmetin üretim ve satış zamanı aynıdır. Diğer bir anlamla, hizmetin üretimi ile tüketimi eş zamanlıdır. Aynı şekilde turistik ürünün üretildiği yerde tüketilmesi zorunluluğu vardır. Turistik ürünün bir başka yere nakledilmesi veya bir başka yerde tüketime sunulması mümkün değildir.
  • Hizmetin diğer günlerde kullanımı amacıyla stoklanması söz konusu değildir. Örneğin, uçak koltuğunun belli bir uçuş saati için stoklanması mümkün olmadığı gibi otel yatağının bir gece boş kalması o işletme için bir kayıptır.
  • Turizm endüstrisi yılın 365 günü ve günün 24 saati hizmet veren bir özellik gösterir.
  • Turizm endüstrisinde özellikle konaklama işletmelerinin kuruluşu ve hizmete sunulması aşamasındaki maliyetlerin yüksek olması sebebiyle büyük sermayeye ihtiyaç vardır.
  • Turizm talebi, önceden kesin bir biçimde öngörülmesi güç olan ekonomik ve politik koşullara bağlı olduğundan turizm talep dalgalanmalarından anında etkilenir. Bu özellik de endüstrinin riskini oldukça yükseltir.
  • Turizm endüstrisinde üretilen turistik ürün, ister münferit, ister paket olarak pazarlansın, birleşik ürün olma ( farklı ürünlerin birleşimi ) özelliği gösterir.

Bknz: Turizmin Tarihsel Süreci