Turizmin Tarihsel Süreci

12.12.2019 / Seyahat / Ekonomi

Çeşitli nedenlerle seyahat eden bireylerin, seyahatleri süresince ihtiyaç duydukları hizmet ve malların temin edilmesine turizm denir.

Turizmin Tarihsel Süreci

Bir ülkede yaşayan insanların yerleşmemek kaydıyla başka bir ülkeye seyahat etmesine dış turizm denir. Eğer kendi ülkelerinde başka bir şehre seyahat etmişlerse bu da iç turizm olarak adlandırılır.

turizmin tarihsel süreci

Turizm için seyahat edin bireylere turist denir. Turistler gezmek, görmek, eğlenmek ve öğrenmek için seyahat ederler. Turizm insanların farklı kültürleri öğrenmesini sağlar. Din, dil ve ırk olarak çeşitliliklerin olduğu dünyamızda insanlar turizm ile kaynaşır ve birbirlerini tanırlar.

Turizm ülkelerin en büyük ekonomik gelirlerinden bir tanesidir. Her turist gittiği ülkede kişisel giderleri haricinde hediyelik eşyalar da alabilir. Konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek ve hediyelik eşyaların turistler tarafından satın alınması sonucu ülkeye kazandırdığı ekonomik gelir, turist sayısının artmasıyla ciddi önem taşır.

turizmin tarihsel süreci

Turizm sayesinde bireyler hem diğer ülkelerin hem de kendi ülkelerinin gizli güzelliklerini keşfedebilir ya da geçmişten günümüze gelen kültürel mirasın farkına varabilirler.

Turizm sözcüğü ilk olarak İngiliz vatandaşlarının Avrupa’ya yaptıkları seyahatler ile ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonucunda turizm sözcüğü tüm dünyaya yayılmıştır.

turizmin tarihsel süreci

Turizmin gelişmesindeki en büyük etkenlerin başında ulaşımın kolaylığı gelmektedir. Geçmişten günümüze icat edilen ulaşım araçları ve şehirlerarası yolların yapılması ile turizm hız kazanmıştır. Turizmin artması sonucu oteller, plajlar, lokantalar ve kamp alanları gibi yerler de artmaya başladı.

Turizm, birkaç günden oluştuğu gibi günü birlik de olabilir. Yerli ve yabancı turistlerin 24 saati geçmeyen ziyaretleri günübirlik turizm olarak adlandırılır.

Diplomatlar, hava alanlarından transit geçenler, sınır bölgelerinde oturmakta olup çalışanlar ya da iş için günübirlik komşu ülkeye gidip gelenler, mülteciler, göçmenler, yabancı bir ülkede bulunan askerler, turist sayılmazlar.

turizmin tarihsel süreci

İnsanları Turistik Hareketlere Yönelten Sebepler

 • Merak
 • Din
 • Kültür ve Eğitim
 • Eğlenme-Dinlenme
 • İş Seyahatleri
 • Spor
 • Sağlık
 • Macera
 • Kişisel Alışverişler
 • Eş-Dost Ziyaretleri
 • Reklam
 • Yeni Yerler Keşfetme İsteği