12.09.2019 / Genel / Eğitim

OECD tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye öğrencilerine en az harcama yapan ve mezunlarına iş bulamayan ülke oldu.

OECD’nin "Bir Bakışta Eğitim" raporuna göre Türkiye, öğrenci başına en az harcama yapan üçüncü ülke oldu. Üniversite mezunlarının istihdamında ise son sırada yer aldı.

oecd türkiye raporu 2019

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2019 yılını kapsayan eğitim raporunun Türkiye bölümünü yayımladı. Yayımlanan raporda dikkat çeken konular yer aldı. Eğitim sistemimizin ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gözler önüne seren raporda, ülkemiz öğrenci başına yapılan harcama ortalamalarının çok altında kaldı.

OECD tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’deki mezun öğrencilerin iş bulma oranı 2018 yılına göre altı puan düştü. Ayrıca üniversitelerin de öğrenciler için yaptığı harcamaların düştüğü belirtildi.

üniversite mezunları iş bulma oranı

Kadın Erkek İstihdam Oranı

Aynı raporda yer alan bir diğer konu ise kadın erkek istihdam oranı tablosuydu. Üniversiteyi bitiren kadınların %62’lik bir kısmı iş sahibi olurken lise mezunu kadınların oranı 2017 yılına göre 2018 yılında %5 artmış durumda. Lise mezunu kadınların 2019 yılı raporuna göre %65 oranında işe yerleştiği belirtilirken liseyi bitirmeyen kadınların %54’ü iş hayatında yer alabiliyor.

Erkek üniversite mezunları ise kadınlara göre biraz daha fazla şanslı. İş hayatında bulunan üniversite mezunu erkek oranı kadın oranından %1.4 daha fazla.

Türkiye, üniversite mezunlarının istihdamında yüzde 66 ile OECD ülkeleri arasında en sonda yer aldı.

üniversiteye giden sayısı

Üniversiteye Giden Sayısı Düşüyor

Ülkemizde her yıl yapılan üniversite yerleştirme sınavlarına giren öğrencilerin sınav sonuçlarından sonra herhangi bir üniversiteye gitmediği kaydedildi. OECD raporuna göre Türkiye’de 25-34 yaş grubu insanların sadece %33’ü üniversite mezunu. Bu oran OECD’nin dünya genelinde yaptığı araştırmada %44 ortalama üzerinden hesaplandığı için ülkemiz dünya ortalamasının altında kalmış durumda oluyor.

üniversite mezunu maaşı

Üniversite Mezunlarının Kazançları Daha İyi

OECD raporuna göre ülkemizdeki maaş farkı mezuniyet durumuna göre değişiyor. Üniversite mezunlarının istihdamı OECD ortalamasının altında kalsa da lise mezunlarına göre %64’e varan daha fazla kazanç elde edebiliyorlar.