Üçüncü Kuşak Haklar

25.12.2020 / Eğitim / Genel

Üçüncü kuşak haklar, oluşum sürecini henüz tamamlamamış haklardır. Gerçekleşmesi devletleri aşan dayanışma hakları olarak da bilinir.

Üçüncü Kuşak Haklar

En son ortaya çıkan üçüncü kuşak hakları, günümüzde halen gelişimine devam etmektedir. Bu hakların gerçekleşmesinin temelinde devletin sınırlarını aşan bir insanlık dayanışması olduğu için dayanışma hakları olarak da bilinir.

Üçüncü kuşak hakların gerçekleşmesi için kişilerin, kurumların ve devletin ortak çalışması gerekmektedir. Bu haklar, ancak kolektif olarak kullanılabilen ve günümüzde gittikçe önem kazanan haklardan sayılmaktadır.

Başlıca Üçüncü Kuşak Haklar

  • Çevre hakkı
  • İnsanlığın ortak mirasına saygı hakkı
  • Gelişme hakkı
  • Barış hakkı
  • Yiyecek hakkı
  • İnsani yardım alma hakkı
  • Silahsızlanmış bir dünyada yaşama hakkı
  • Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı
  • Ekonomik ve sosyal açıdan gelişme hakkı