Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

16.04.2020 / Tarih / Genel

23 Nisan tarihinde Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış ve Türkiye egemenliğini ilan etmiştir. Bu yüzden resmi bayram olarak kutlanır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramıdır. Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak da kutlanılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

İlk kez 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanılmasına 23 Nisan 1924 tarihinde karar verilmiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra yani 23 Nisan 1929’da Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu bayram çocuklara armağan edilmiş ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılışı ile Türkiye genelinde milli bayram kutlanmaya başlandı. Meclisin açıldıktan sonraki ilk toplantıya daha önceden belirlenen 337 milletvekilinin 115’i katılmıştı. 23 Nisan 1921 tarihinde çıkartılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile 23 Nisan tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk resmi bayram olarak kabul edilmiştir.

1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması ile 1 Kasım tarihi Hakimiyet-i Milliye Bayramı yani Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kabul edilmiştir. Ardından TBMM’nin 23 Nisan’da açılması ile Ulusal Egemenlik Bayramı, 23 Nisan tarihinde Ulusal Hakimiyet Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1935 yılında düzenlenen kanun ile de 23 Nisan Bayramı’nın adı resmi olarak 23 Nisan Milli Bayramı adını almıştır.

1921 yılında kurulan TBMM’nin başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yani bugünkü adı ile Çocuk Esirgeme Kurumu, 23 Nisan 1923 yılında Latife Hanım’ın temsilciliği ile büyümüş ve 23 Nisan 1925 tarihinden itibaren de Çocuk Bayramı olarak anılmaya başlanmıştı. 23 Nisan 1927 tarihinde Çocuk Bayramı olarak adlandırılması da resmiyete dökülmüştür.

Bayramın en son şeklini alışı ise 1981'de gerçekleşmiştir. Darbe döneminde Millî Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını vermiştir.