Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması

21.09.2020 / Genel

Türkiye adına yapılacak olan uluslararası antlaşmalar, TBMM’nin onaylamasını uygun bulması halinde cumhurbaşkanına sunulur.

Uluslararası Antlaşmaların Onaylanması

TBMM tarafından onaylanmasında sorun görülmeyen milletlerarası antlaşmalar, cumhurbaşkanına sunulur. Ardından da cumhurbaşkanı onaylar.

Usulüne uygun yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar “kanun” hükmündedir. İmzalanan milletlerarası antlaşmalar hakkında Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılamaz.

uluslararası antlaşmaların onaylanması

2004 yılında Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile şu cümle eklenmiştir.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınacaktır.

Uygun Bulma Kanuna Gerek Olmayan Haller

  • Ekonomik, ticari ve teknik ilişkileri düzenleyen
  • Süresi 1 yılı aşmayan
  • Devlete mali yük getirmeyen
  • Kişi haklarına ve Türklerin yabancı ülkelerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan antlaşmalar yayımlanma ve imza ile yürürlüğe girer.

Bu şekilde yayımlanan hükümler 2 ay içerisinde TBMM’nin bilgisine sunulur.

Uluslararası antlaşmalar için Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açılamaz ama meclisin onaylamayı uygun bulma kanunu için iptal davası açılabilir. Ardından uygun bulma kanunu iptal edilirse milletlerarası antlaşma da kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Kaynak: A Kadro Yayınları