Vergi Nedir?

11.12.2019 / Eğitim / Ekonomi

Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır.

Vergi Nedir?

Zorla denmesinin sebebi, verginin anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görev olmasıdır. Anayasada yer alması nedeniyle yerine getirilmesi zorunlu ve çok önemli bir sorumluluktur.

vergi nedir

Verginin zorla alınması anayasada yer almasından ve vatandaşlık görevi olmasından kaynaklanmaktır. Dolayısıyla kimsenin vergi ödememe gibi ya da ödeme konusunda direnme gibi bir tercihi söz konusu olamaz.

Anayasamızın 73. maddesinde vergi ile ilgili tanımlama ve bu konu ile yetkili organlar açıkça ifade edilmektedir. Vergileme yetkisi devletindir ve egemenlik gücüne dayanarak devlet kişilerden vergi alır.

Kamusal hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılacak harcamalarda vergiler, çok önemli bir mali kaynak oluşturmaktadır. Vergiler sadece kaynak olmakla kalmayıp aynı zamanda devlete sosyal, ekonomik ve politik amaçlarına ulaşabilmesi için de yardımcı olmaktadır.

vergi nedir

Devlet vergiyi bazı durumlarda özendirici bir araç olarak kullanmaktadır. Örneğin, ihracatı teşvik amacıyla ihracatçılara vergi indirimi ya da vergi iadesi yöntemlerini kullanarak ihracat miktarını artırabilmektedir. Yine birtakım sağlık sorunu olanların ya da özürlü grubunda bulunanların vergi dışında tutulması, faaliyet gelirlerinin bir kısmının vergi gelir vergisinden muaf tutulması ekonomik ve sosyal amaçların yerine getirilmesinde verginin önemini açıklamaktadır.

Vergiler devletin kamu hizmetlerinin finansmanını sağlarken aynı zamanda devletin sosyal, ekonomik ve politik hayata müdahale etmesini de sağlayan bir araçtır.