Kurum İçi İletişimin Amaçları

Kurum İçi İletişimin Amaçları

Kurum içi iletişimin en önemli amacı, belirlenen hedeflere ulaşılması ve iletişimin temeli olan bilginin aktarılmasıdır.

Kurum İçi İletişim Nedir?

Kurum İçi İletişim Nedir?

Her firma kurum ve kuruluş iletişime daha doğrusu kurumsal iletişim denilen süreç ve olguya ihtiyaç duyar.

Sis Nedir?

Sis Nedir?

Sis, yeryüzüne inip her şeyi saran, uzağı görmeyi önleyen kalın bir buluttur. Çok sayıda, küçük su damlacıklarından meydana gelir.

Bazı Geceler Gökyüzünde Neden Ayı Göremeyiz?

Bazı Geceler Gökyüzünde Neden Ayı Göremeyiz?

Ay yine gökyüzündedir ama bize görünmez. Çünkü dünyaya aydınlık yüzü değil, karanlıkta kalan yüzü dönüktür.

Satış Gücü Yönetimi

Satış Gücü Yönetimi

Satış gücü yönetimindeki faaliyetler; işe alım ve seçilme, eğitilme, denetlenmi, motive edilme ve değerlendirilme şeklinde sıralanabilir.

Kişisel Satış Süreci

Kişisel Satış Süreci

Satış elemanının müşteri ile karşılaşmasından başka bir ifadeyle etkileşiminden önce başlayıp satışı tamamlayıp sonra da devam etmektedir.

Kişisel Satış Türleri

Kişisel Satış Türleri

Kişisel satış etkinliklerinde, satış elemanları, işletmenin pazara sunmuş olduğu mal veya hizmetleri müşterilere satmaya çalışmaktadır.

Kişisel Satışın Amaçları

Kişisel Satışın Amaçları

Diğer pazarlama iletişimi faaliyetlerinin amaçları ve işletmenin pazarlama amaçları ile tutarlı ve uyum içerisinde olmalıdır.

Kişisel Satışın Özellikleri

Kişisel Satışın Özellikleri

Kişisel satışın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan belli başlı bazı özellikleri bu makalede sizler için derledik.

Rekabeti Etkileyen Faktörler

Rekabeti Etkileyen Faktörler

İşletmelerin içinde bulundukları rekabet piyasasını anlayabilmeleri için burada sıralanan noktalar üzerinde durmaları gereklidir.

Rekabet Piyasaları

Rekabet Piyasaları

Rekabet, işletmenin içinde iş yaptığı endüstrinin ekonomik yapısıyla ilgilidir.

Rekabet Türleri

Rekabet Türleri

İşletmeler, müşteriler ve toplum için çeşitli fonksiyonları olan rekabetin dört genel tipinden bahsedilmektedir.

Rekabetin Fonksiyonları

Rekabetin Fonksiyonları

Kapitalist iş yapış biçiminin dünyanın tamamında egemen olduğu günümüzde rekabetten kaçınmak çok da olası görünmemektedir.

Rekabet Nedir?

Rekabet Nedir?

Rekabet çok farklı amaçlarla farklı unsurlar vurgulanarak tanımlanabilen ve ekonomik, politik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır.

Rüzgâr Gülü Nedir?

Rüzgâr Gülü Nedir?

Bir kadranın üzerine çizilen geometrik şekillerle grafik tarzda oluşturulan bir çeşit gül resmiyle, rüzgârların yönleri tespit edilir.

Rüzgâr Nasıl Meydana Gelir?

Rüzgâr Nasıl Meydana Gelir?

Bir yerde ısınan hava hafifleyerek yükselir. Boşalan yeri hemen soğuk hava doldurur. Bu arada büyük bir hava akımı doğar. Buna rüzgâr denir.

Öğrenme Kuramları

Öğrenme Kuramları

Öğrenme nedir ve nasıl gerçekleşmektedir? Bu soruları cevaplandırmak için çeşitli kuramlar geliştirilmiştir.

Öğrenme Şekilleri

Öğrenme Şekilleri

Öğrenme, belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yenilerini edinebilme yeteneği.

Öğrenmenin Özellikleri

Öğrenmenin Özellikleri

Öğrenme sürecinde birey elde ettiği yeni bilgilere kendilerine özgü bir anlam yüklemektedir.

Kültür Değişmeleri

Kültür Değişmeleri

İnsana ve topluma ait tüm değerler değiştiği gibi kültür de değişir. Evrende sabit bir şey yoktur; her şey bir akış ve oluş içindedir.

Kültür Türleri

Kültür Türleri

Genel kültür, üst kültür veya alt kültür, maddî kültür ve manevî kültür, bireysel kültür, ulusal ve evrensel kültür gibi türleri vardır.

Kültürün Unsurları

Kültürün Unsurları

Kültür; insanlara geçmiş kuşaklardan miras kalan değer, norm, düşünce, tören, dünya görüşü ve davranış kalıplarını kapsar.

Kültürün Özellikleri

Kültürün Özellikleri

Bir kavramı doğru anlamanın en iyi yolu, onun özelliklerini ve unsurlarını ortaya koymaktır. Her kültür, işlevlerine göre farklı özelliklere

Geceleri Güneş Neden Görünmez?

Geceleri Güneş Neden Görünmez?

Dünyamız kendi etrafında döner. Güneş de ancak bir yüzeyini aydınlatır. Aydınlattığı yüzeyinde gündüz, diğer yüzeyinde ise gece olur.

Bir Yılda Neden 12 Ay Vardır?

Bir Yılda Neden 12 Ay Vardır?

Dünyamız, güneşin çevresindeki bir turunu bir yılda tamamlar. Bu süre içinde ay da dünyanın çevresinde 12 defa döner.

Sayfalar 26-50 (Toplam:529)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »