Duygu Kuramları

Duygu Kuramları

Duyguların meydana gelişini ve insanın psikolojik ve fizyolojik yapısını açıklamak amacıyla farklı kuramlar geliştirilmiştir.

Duygular ve Heyecanlar

Duygular ve Heyecanlar

Duygular haz ya da elem verici, yoğun ya da ılımlı, gergin ya da gevşek olmalarına göre üç bakımdan nitelendirilebilir.

Visual Studio'da Zen Coding Kısa Yolları

Visual Studio'da Zen Coding Kısa Yolları

Visual Studio kullanıcıları, kodlama yaparken zamandan kazanmak için Zen Coding diğer adıyla Emmet kısa yollarını kullanır.

En Çok Kullanılan 10 Python Framework'ü

En Çok Kullanılan 10 Python Framework'ü

Web uygulama geliştirme alanında kullanılan programlama dillerinden biri olan Python için en çok kullanılan 10 Framework..

Volga-Don Kanalı

Volga-Don Kanalı

Sovyetler Birliği tarafından yapılan Volga-Don Kanalı, İdil Nehri ile Don Nehri'ni en kısa mesafe ile bağlayan bir kanaldır.

Don-Volga Kanal Projesi

Don-Volga Kanal Projesi

Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi için II. Selim devrinde tarafından girişilen ancak sonuçsuz kalan kanal inşaatı girişimi.

Yıldızlar Neden Işık Saçar?

Yıldızlar Neden Işık Saçar?

Yıldızlar da tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan birer kaynaktır. Ama bunlar, güneşten çok daha uzaklarda olduğu için çok ufak görünürler.

Ay Neden Her Zaman Yuvarlak Değildir?

Ay Neden Her Zaman Yuvarlak Değildir?

Biz ayı, ışığını güneşten aldığı için görebiliyoruz. Ama gökyüzündeki yeri dolayısıyla güneş bazen ayın ancak bir bölümünü aydınlatabilir.

Kurum İçi İletişimin Amaçları

Kurum İçi İletişimin Amaçları

Kurum içi iletişimin en önemli amacı, belirlenen hedeflere ulaşılması ve iletişimin temeli olan bilginin aktarılmasıdır.

Kurum İçi İletişim Nedir?

Kurum İçi İletişim Nedir?

Her firma kurum ve kuruluş iletişime daha doğrusu kurumsal iletişim denilen süreç ve olguya ihtiyaç duyar.

Sis Nedir?

Sis Nedir?

Sis, yeryüzüne inip her şeyi saran, uzağı görmeyi önleyen kalın bir buluttur. Çok sayıda, küçük su damlacıklarından meydana gelir.

Bazı Geceler Gökyüzünde Neden Ayı Göremeyiz?

Bazı Geceler Gökyüzünde Neden Ayı Göremeyiz?

Ay yine gökyüzündedir ama bize görünmez. Çünkü dünyaya aydınlık yüzü değil, karanlıkta kalan yüzü dönüktür.

Satış Gücü Yönetimi

Satış Gücü Yönetimi

Satış gücü yönetimindeki faaliyetler; işe alım ve seçilme, eğitilme, denetlenmi, motive edilme ve değerlendirilme şeklinde sıralanabilir.

Kişisel Satış Süreci

Kişisel Satış Süreci

Satış elemanının müşteri ile karşılaşmasından başka bir ifadeyle etkileşiminden önce başlayıp satışı tamamlayıp sonra da devam etmektedir.

Kişisel Satış Türleri

Kişisel Satış Türleri

Kişisel satış etkinliklerinde, satış elemanları, işletmenin pazara sunmuş olduğu mal veya hizmetleri müşterilere satmaya çalışmaktadır.

Kişisel Satışın Amaçları

Kişisel Satışın Amaçları

Diğer pazarlama iletişimi faaliyetlerinin amaçları ve işletmenin pazarlama amaçları ile tutarlı ve uyum içerisinde olmalıdır.

Kişisel Satışın Özellikleri

Kişisel Satışın Özellikleri

Kişisel satışın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan belli başlı bazı özellikleri bu makalede sizler için derledik.

Rekabeti Etkileyen Faktörler

Rekabeti Etkileyen Faktörler

İşletmelerin içinde bulundukları rekabet piyasasını anlayabilmeleri için burada sıralanan noktalar üzerinde durmaları gereklidir.

Rekabet Piyasaları

Rekabet Piyasaları

Rekabet, işletmenin içinde iş yaptığı endüstrinin ekonomik yapısıyla ilgilidir.

Rekabet Türleri

Rekabet Türleri

İşletmeler, müşteriler ve toplum için çeşitli fonksiyonları olan rekabetin dört genel tipinden bahsedilmektedir.

Rekabetin Fonksiyonları

Rekabetin Fonksiyonları

Kapitalist iş yapış biçiminin dünyanın tamamında egemen olduğu günümüzde rekabetten kaçınmak çok da olası görünmemektedir.

Rekabet Nedir?

Rekabet Nedir?

Rekabet çok farklı amaçlarla farklı unsurlar vurgulanarak tanımlanabilen ve ekonomik, politik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır.

Rüzgâr Gülü Nedir?

Rüzgâr Gülü Nedir?

Bir kadranın üzerine çizilen geometrik şekillerle grafik tarzda oluşturulan bir çeşit gül resmiyle, rüzgârların yönleri tespit edilir.

Rüzgâr Nasıl Meydana Gelir?

Rüzgâr Nasıl Meydana Gelir?

Bir yerde ısınan hava hafifleyerek yükselir. Boşalan yeri hemen soğuk hava doldurur. Bu arada büyük bir hava akımı doğar. Buna rüzgâr denir.

Öğrenme Kuramları

Öğrenme Kuramları

Öğrenme nedir ve nasıl gerçekleşmektedir? Bu soruları cevaplandırmak için çeşitli kuramlar geliştirilmiştir.

Sayfalar 26-50 (Toplam:537)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »