Yetki Nedir

26.04.2019 / Eğitim / Genel

Başkalarına iş yaptırma gücü olarak tanımlanan yetki, görevlendirilen kişiye karar alma, kişileri yönlendirme ve yönetme hakkı tanır.

Yetki Nedir

Yetki; başkalarına iş yaptırma gücü, işin yapılmasını başkalarından isteme hakkıdır. Yetki, karar alma ve uygulama hakkıdır. O halde yetkili kılınan kişi; emir verme, başkalarının davranışlarını yönlendirme hakkına sahiptir.

Tanımı incelediğimizde, yetkinin üç özelliği ortaya çıkmaktadır:

  • Birincisi, yetki bir haktır.
  • İkincisi; yetkili kişi hakkın kullanılması ile dolaysız olarak kendi davranışları üzerinde, dolaylı olarak da başkalarının davranışları üzerinde söz sahibidir.
  • Üçüncüsü ise çalışana istediği davranışları yaptırabilmesi için yetkili kişinin ödüllendirme ve cezalandırma gücüne sahip olmasıdır.

Yetki Nedir

Üstün (yöneticinin) verdiği bir emri astın (yönetilenin) yerine getirmesi ya da reddetmesi mümkündür. Ast, bu iki seçenek arasında tercih yapmadan ve karar vermeden önce düşünecek, kabul ya da reddetmekle sağlayacağı üstünlüklerden hangisi ağır basıyorsa o yönde bir davranış gösterecektir.

Astlar, üstlerin yetkilerini şu nedenlerden dolayı kabul edecektir:

  • İyi olduğuna inandıkları bir amacın gerçekleşmesine yardımcı olmak
  • İş arkadaşlarının onayını almak
  • Üstleri tarafından ödüllendirilmek
  • Ahlak standartlarına uygun hareket etmek
  • Sorumluluk kabul etmekten sıyrılmak
  • Üstlerin liderliklerini beğenmek

Yetki ile görevi karıştırmamak gerekir. Görev, çalışanların yapmakla zorunlu oldukları işlerdir. Yetki ise çalışanlardan görevle ilgili işin yapılmasını isteme hakkıdır. Örneğin, okul müdürünün öğretmenden sorumlu olduğu dersler dışında bir derse girmesini istemesi müdürün yetkisi, öğretmenin derse girmesi onun görevidir.

Kaynak: MEGEP