Yıllık Plan Hazırlama

25.10.2020 / Eğitim

Yıllık Plan hazırlarken nelere dikkat edilir?

Yıllık Plan Hazırlama

Yıllık plan yapılırken o eğitim-öğretim yılını kap­sayan çalışma takvimi, çerçeve program, her derse ait programlar, önceki yıllara ait planlar ve Atatürkçülük konuları için Tebliğler Dergisinin ilgili sayıları ve kutlanacak belirli gün ve haftalar ile bayramlara ait Yıllık Çalışma Programı gözden geçirilir. (Önceki yıllarda hazırlanmış yıllık planlardan birini şablon olarak kullanabilir ve bölümlere ekleme çıkartma yapabilirsiniz.)

Çalışma takvimi dikkate alınarak konular/kazanımlar yıl içine yayılır. (Müfredat değişikliği olmadığı müddetçe konu ve kazanımlar da değişmeyeceği için bir önceki senenin yıllık planından faydalanabilirsiniz.)

Okutulacak derslere ait ünitelerin kaç konuya ayrılmasının mümkün olacağı ve konunun işlenmesi için kaç ders saatine ihtiyaç oldu­ğu hesaplanır. Bunu belirlerken daha önceki yılların planlarından yararlanılabilir. (Kolay konulara az süre, zor konulara daha uzun süre ayrılmalıdır.)

önemli günler

Haftalık ders saatleri toplamına göre aylar ve yarıyıl itibarıyla bir öğretim yılında toplam kaç gün ve saat ders işleyeceğini tespit edilir. Bu yapılırken tatiller, bayramlar ve diğer önemli günler de dikkate alınır ve yılık plan tablosunda bu günler belirtilir. (Okul idaresi tarafından size verilen ders programına göre bazı derslerinizin tatile denk gelmeme ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.)

Ders kitabı, kaynak kitaplar ve derste kullanılan materyaller belirlenir ve bunlar yıllık plan tablosunda belirtilir. (Görevli bulunduğunuz kurumun fiziki imkânlarını da göz önünde bulundurarak planlama yapmalısınız.)

Konuları işlerken yapılabilecek etkinlik, gezi-gözlem ve deney çalışmaları yıllık plan tablosunda belirtilir. (Buraya dâhil edeceğiniz şeyler size fazladan sorumluluk yükleyeceği için dikkatli seçimler yapmanızda fayda var.)

Öğretim yılı içerisindeki değerlendirme çalışmalarının zamanı ve türü de belirlenip, ara tatiller ve resmî tatiller dikkate alınarak yıllık plandaki uygun bölümlere yazılır. (Öğretim yılı süresince uygulayacağınız sınavlarınızı tatillere yakın haftalara koymamanız işlerinizi kolaylaştırabilir.)