Yüksek Seçim Kurulu ve Seçim Sistemleri

14.09.2020 / Genel

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yargıtay’dan 4 asil 2 yedek ve Danıştay’dan 3 asil 2 yedek olmak üzere toplamda 11 üyeden oluşur.

Yüksek Seçim Kurulu ve Seçim Sistemleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri en fazla 6 yıl görevde kalabilirler. Fakat süresi dolan üyeler tekrardan seçilebilirler. YSK üyeleri salt çoğunluk ve gizli oylama ile kendi başkan ve başkanvekilini seçerler.

En son 24 Ocak 2020 tarihinde yapılan seçimler sonucunda Muharrem AKKAYA başkan seçilmiştir. Yargıtay’dan üye olarak Ahmet YENER, Mahmut AKGÜN, Orhan USTA seçilmişken Danıştay’dan Ali ÜRKER, Ekrem ÖZÜBEK, Battal ÖĞÜT seçilmiştir.

yüksek seçim kurulu ve seçim sistemi

YSK tarafından Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılacak seçimleri kapsamazlar.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulması, Cumhurbaşkanının halk oylaması ile seçilmesi, işlemlerin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre yapılır.

Genel Oy: Her vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir. Bu konuda vatandaşlarda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, aşağıda yer alan maddelerde belirtilen kişiler oy kullanamazlar.

  • 18 yaşından küçük
  • Türk vatandaşı olmayanlar
  • Askeri öğrenciler
  • Silah altında bulunan er ya da erbaşlar
  • Taksirli suçlar hariç hükümlüler (Kasıtlı suçtan hüküm giymiş)
  • Sandık seçmen listesine kayıtlı olmayanlar
  • Ayırt etme gücü olmayanlar

Taksirli suçtan hüküm giyenlerin, tutukluların (hakkında makul suç şüphesi var ve yargılama başlamış) ve yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakları vardır.

Eşit Oy: Oy kullanma şartlarını sağlayan her bireyin oyları eşit sayılacaktır.

Gizli Oy: Oy kullanma şartlarını sağlayan herkesin oyunu gizli bir şekilde paravan arkasında kullanacaktır.

ysk ve seçim sistemi

Açık Sayım ve Döküm: Oylar, şüphelerin giderilmesi için açık bir şekilde yapılır. Sayımlar halk huzurunda yapılarak şaibelerin önüne geçilmiş olunur.

Tek Dereceli Seçim: Seçmenlerin adaylarını doğrudan seçmeleridir. Herhangi bir aracı yoktur. 2007 yılından önce çift dereceli seçimin olduğu ülkemizde 2007 yılında beri tek dereceli seçim yapılmaktadır. Örneğin halk, Cumhurbaşkanını doğrudan seçmektedir.

Seçimlerin Serbestliği: Seçimlerde halk, oy kullanıp kullanmama konusunda serbesttir. Ancak 1987 yılında getirilen istisnai bir madde ile oy kullanmayan kişilere para cezası uygulanacaktır.