Bir Devrin Sonu: Patrona Halil İsyanı

Bir Devrin Sonu: Patrona Halil İsyanı

Osmanlı'da zaman zaman çıkan isyanlardan biri olan Patrona Halil İsyanı, şüphesiz İstanbul’daki en şiddetli isyanlardandır.

İran İslam Devrimi ve Ayetullah Humeyni

İran İslam Devrimi ve Ayetullah Humeyni

Humeyni İran’daki muhalefetin sesi olmuştu. Halk Şah’tan hızla kopmaya başlamıştı ve cumhuriyet ile yönetilmek istiyordu.

Selçuklu'da Devletin İkinci Adamı Atabeg

Selçuklu'da Devletin İkinci Adamı Atabeg

Atabeg, Selçuklular’da hükümdarların erkek çocuklarının eğitimiyle ilgilenip, yönetime katkıda bulunan resmi görevlilere verilen unvandır.

Bozkırdan Anadolu'ya Türk Yemek Kültürü

Bozkırdan Anadolu'ya Türk Yemek Kültürü

Türklerin yeme içme alışkanlıkları coğrafyaya, iklime, yerel ürünlere ve çeşitli kültürlerle yaşanan etkileşime göre değişim göstermiştir.

Gözü Kara Kahraman: Üsteğmen Fatma Seher

Gözü Kara Kahraman: Üsteğmen Fatma Seher

Türk kadının karakteristik örneğini teşkil eden Fatma Seher Hanım, 1. Dünya Savaş’ında birçok şehrin kurtuluşunda pay sahibi olmuştur.