İnsan Yaratılmadan Önce Dünyamız Var Mıydı?

06.07.2023 / Genel / Eğitim

Elde edilen veriler var olduğunu göstermekle birlikte, bugün bile bu olayın nasıl cereyan ettiği kesin olarak bilinmiyor.

İnsan Yaratılmadan Önce Dünyamız Var Mıydı?

Jeoloji ilminin uyguladığı modern teknikler dünyamızın milyarlarca yıldan beri var olduğunu düşündürmektedir. İlk canlıların da bitkiler ve ilkel hayvanlarla bir milyar yıl önce başladığı ileri sürülüyor. Kayalar içinde bunların fosillerine rastlanıyor.

İlk yaratıklar zamanla gelişerek bugün yaşayan türleri meydana getirmiştir. İnsanın yeryüzünde görülmesi ise çok yakın bir zamana aittir; Bulunan en eski insan iskeletler bir milyon yıllıktır.