Yumuşama Dönemi

Yumuşama Dönemi

1961 yılında ABD başkanı John F. Kennedy ve Nikita Kruşçev bir araya gelerek soğuk savaş dönemini yumuşama dönemine sokmuş oldu.

Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş Dönemi

II. Dünya Savaşı’ndan en karşı çıkan ABD ve SSCB arasında 1947 yılında başlayan Soğuk Savaş, 1990 yılında SSCB’nin dağılması ile bitti.

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya genelinde totaliter ve baskıcı rejimlerin kurulması ile demokrasi yok edilmiş oldu.

20. YY Başlarında Dünya

20. YY Başlarında Dünya

1905 yılında Japonya’ya yenilen Rusya ekonomik krizlere girmiş, bu krizden kurtulmak için de İtilaf devletlerinin yanında yer almıştır.

Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk dönemi dış politikada Lozan’dan kalan veya uygulamadan kaynaklı sorunları çözmek üzerine bir politika belirlenmiş ve izlenmiştir.

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk’ün toplamda altı adet ilkesi vardır. Bu ilkeler kurucu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin de altı okunu ifade etmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet

Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet

Mustafa Kemal, düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde hukuki kurallara her zaman saygı göstermiş ve önem vermiştir.

Atatürk Dönemi İç Politika

Atatürk Dönemi İç Politika

Kurtuluş Savaşı’nın bitmesi ardından yapılan antlaşmalarda elde edilen başarılar, Mustafa Kemal’i iç politikaya yöneltmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti.

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması

Lozan’a barış görüşmeleri yapmak ve antlaşma imzalamak için Türkiye’yi temsilen İsmet İnönü, Hasan Saka ve Doktor Rıza Nur gitmiştir.

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması

Lozan Barış Antlaşması’na hem Türkiye hem de Osmanlı Devleti davet edilince Doktor Rıza Nur’un teklifi ile saltanat kaldırılmıştır.

Sevr Barış Antlaşması

Sevr Barış Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde Fransa’nın Sevr banliyösünde görüşüldü.

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Sevr Barış Antlaşması’ndan sonra İngilizlerin desteğini alan Ermeniler, Vilayet-i Sitte’de Kars’ı işgal edince Doğu cephesi açıldı.

I. TBMM Dönemi

I. TBMM Dönemi

I. TBMM, Atatürk’ün Meclisi Müessesiyan (Kurucu Meclis) ismi onaylanmayınca olağan üstü yetkilere sahip bir meclis olarak açıldı.

İzmir'in İşgali

İzmir'in İşgali

İzmir, 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerleri tarafından işgal edilince tüm yurtta protestolar başlamış ve milli mücadele başlamıştır.

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı

İtilaf ile İttifak devletleri arasında yapılacak barış görüşmelerinin şartlarının belirlendiği konferans, 18 Ocak 1919 yılında toplandı.

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması

I. Dünya Savaşı’nın ardından Modros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak için Rauf Orbay önderliğinde Limni Adası’na gidildi.

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 yılında başlayan ve 11 Kasım 1918 yılında sona eren Avrupa merkezli küresel savaştır.

I. ve II. Balkan Savaşları

I. ve II. Balkan Savaşları

Trablusgarp Savaşı sırasında zayıflayan Osmanlı Devleti’ne karşı Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Balkan Savaşlarını başlattı.

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kalan son yeri olan Trablusgarp, 1911 – 12 yıllarında yapılan Trablusgarp Savaşı ile İtalya’nın eline geçti.

Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi

18. YY’da feodalitenin azalması ve merkeziyetçiliğin artması ile Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiş oldu.

Osmanlı Devleti'nin Duraksama Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Duraksama Dönemi

Osmanlı Devleti en geniş topraklarına yükselme döneminde değil, 17 yüzyılda başlayan duraklama döneminde ulaşmıştır.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti, Osman Bey’in Karacahisar’ı 1298 yılında fethetmesi ve burayı devletin başkenti ilan etmesi sonucu kurulmuştur.

Tarihteki İlk Antlaşma: Kadeş Antlaşması

Tarihteki İlk Antlaşma: Kadeş Antlaşması

Tarihteki ilk barış antlaşması, Kadeş Savaşı’nı sonlandıran Mısır Firavun’u II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında yapılmıştır.

Talas Savaşı

Talas Savaşı

Diğer adı Atlık Savaşı olan Talas Savaşı, Çinliler ile Abbasiler arasında yapılmıştır. Talas Savaşı ile Türkler İslamiyet’i kabul etmiştir.

Sayfalar 1-25 (Toplam:109)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Önceki · Sonraki »