IP Adres Nedir?

IP Adres Nedir?

İnternet tabanlı her cihazın bir adı vardır. Bu isimler sayesinde ağda dolaşım yapılır ve bilgi alışverişi gerçekleşmiş olur.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Dünya üzerindeki herhangi bir yeri belirlemek için coğrafi konumdan yararlanılır. Coğrafi konum ise enlem ve boylam ile hesaplanır.

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı

I. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan muharebelerdir.

Arazi Tespiti

Arazi Tespiti

Tarımsal üretimde önemli olan birim alandan kârlı, bol ve kaliteli ürün almaktır. Bu da arazinin tespitinin doğru yapılmasından geçmektedir.

Sentriyol Nedir?

Sentriyol Nedir?

Varil biçimindeki hücre organelleridir. Ökaryotik hücrelerin çoğunda bulunsalar da damarlı bitkilerde ve mantarlarda bulunmazlar.

Anatomik Analiz ve İskelet Tekniği

Anatomik Analiz ve İskelet Tekniği

Anatomik analiz, insan ve hayvan figürlerinin anatomisinin incelenmesidir. Plastik sanatlar ve figürlerle yakından ilgilenmektedir.

Sigorta Poliçeleri

Sigorta Poliçeleri

Sigorta poliçeleri sigorta edilen ile sigorta eden arasında yapılan bir sözleşme olup tarafların hak ve sorumluluklarını gösterir.

Belgeler ve Çeşitleri

Belgeler ve Çeşitleri

Belge; bir iş için meydana getirilen yazılı kâğıtlardır. Ayrıca kişilerin kendilerine ait mektup ve notları da birer özel belge sayılır.

Sosyal Hizmet Kuruluşları

Sosyal Hizmet Kuruluşları

Sosyal hizmet kuruluşları, sosyal hizmetler kanununun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyetlerde bulunan kuruluşlardır.

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Kişilerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan sistemli hizmetler bütünüdür.

Avrupa'da Kurulan Türk Boyları

Avrupa'da Kurulan Türk Boyları

Hunların Çin baskıları sonrası Avrupa’ya göçleri ve sonrasında dağılmaları sonucu Avrupa bölgesinde birçok Türk devleti kurulmuştur.

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Macaristan topraklarında kurulan Avrupa Hun Devleti’nin başındaki isim aynı zamanda 375 yılında Kavimler Göçü’nü başlatan Balamir’dir.

RTÜK'ün Akıllı İşaretleri Nelerdir?

RTÜK'ün Akıllı İşaretleri Nelerdir?

RTÜK tarafından başlatılan akıllı işaret sistemi, televizyon yayınlarının içerikleri hakkında izleyicilere bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Basında Fotoğraf Kullanımı

Basında Fotoğraf Kullanımı

Basın fotoğrafçılığı görsel anlatıma açıklık getirmek üzere, metinle desteklenen ve yazılı basında yer alan fotoğrafik haber türüdür.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza, ancak kanunla konulabilen, kişiyi birtakım haklardan mahrum eden ve tüm topluma ibret verici olan bir müeyyidedir.

Larva Nedir?

Larva Nedir?

Larva, gelişim devreleri gösteren hayvanların yumurtadan çıkan ve kendisini üreten ergin bireylere benzemeyen ilk şeklidir.

Dünyadaki Farklı Okullar

Dünyadaki Farklı Okullar

5 Ekim BM Dünya Öğretmenler Günü'ne katılan Reuters fotoğrafçıları, dünyanın dört bir yanındaki okulları belgeleyerek kamuoyuna sundu.

Hücre Nedir?

Hücre Nedir?

Hücre ya da odacık bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Hücre kelimesi, Latinceden türetilmiştir.

Karbonhidratlar Nelerdir?

Karbonhidratlar Nelerdir?

Yapısında C, H ve O bulunan maddelerdir. Canlılar için en önemli enerji kaynağıdır. Yapıcı ve onarıcıdırlar. Düzenleyici değildirler.

Biyoloji Bilimi

Biyoloji Bilimi

Canlıları inceleyen bilim dalıdır. Diğer adı Dirimbilimi olan Biyoloji ile ilgilenen bilim insanına biyolog ya da dirimbilimci denir.

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri

Bütün canlılar birbirinden farklı karakterestik özelliklere sahip olmalarına rağmen her canlı özel fonksiyonlara sahip hücrelerden oluşur.

Çocuklarla Doğru İletişim Kurmak

Çocuklarla Doğru İletişim Kurmak

İletişim insanların birbirini anlamalarını sağlayan bir süreç, iki birey arasında karşılıklı mesaj göndermeye dayanan bir etkileşimdir.

Satış Mektubu Nasıl Hazırlanır?

Satış Mektubu Nasıl Hazırlanır?

Bir mal veya hizmeti halka tanıtmak ve halk tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla yazılan yazılara satış mektubu denir.

Girişimcilikte Temel Kavramlar

Girişimcilikte Temel Kavramlar

Girişimciliğin temelinde ekonomik hareketler bulunduğu için bireylerin ekonomi hakkında bilgi sahibi olmaları son derece önemlidir.

Deneysel Fotoğrafçılık Yapmak

Deneysel Fotoğrafçılık Yapmak

Deneysel fotoğrafçılık, fotoğrafçıların fiziksel ve kimyasal sınırlar içerisinde yeni anlatım dili oluşturmak istemeleriyle var olmuştur.

Sayfalar 1-25 (Toplam:84)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4« Önceki · Sonraki »