Yavru Köpek Bakımı Nasıl Yapılır

Yavru Köpek Bakımı Nasıl Yapılır

Gelin yavru köpek bakımı nedir ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, birlikte bir göz atalım!

Yazmanın Anlamı ve Önemi

Yazmanın Anlamı ve Önemi

Bugün kanıksadığımız ve üzerinde fazla kafa yorma gereği duymadığımız yazı, insanoğlunun icat ettiği belki de en etkili iletişim aracıdır.

Etkili Bir Mesajın Özellikleri

Etkili Bir Mesajın Özellikleri

Bir iletişimin etkili olup olmadığını, işaretlere yüklenen mesajla algılanan mesaj arasındaki paralelliğe bakarak görmek mümkün olacaktır.

Temel İletişim Modelleri

Temel İletişim Modelleri

Ana akım yaklaşımlar olarak isimlendirilen kitle iletişim modelleri, kitle iletişim araçlarının işleyişi üzerine araştırmalar yapmıştır.

Kitle İletişim Kuramlarının Tarihi

Kitle İletişim Kuramlarının Tarihi

Kitle iletişim araçlarına ilişkin kuram ve modeller, Birinci Dünya Savaşı’nda propaganda amacıyla kullanılarak günümüze kadar uzanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 4.500 liralık “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları başladı.

Hukuk Boşluğu ve Kıyas

Hukuk Boşluğu ve Kıyas

Hukuki uyuşmazlığın çözümlenmesi sırasında iki ihtimal ortaya çıkar. Bir hukuk kuralı var olmalı. Yoksa hukuk boşluğundan söz edilebilir.

Niteliklerine Göre Hukuk Kuralları

Niteliklerine Göre Hukuk Kuralları

Bazı hukuk kurallarının uygulanabilmesi için, tarafların aralarında yaptıkları bir sözleşme ile aksini kararlaştırmamış olmaları gerekir.

Hukuk Kurallarının Yorumlanması

Hukuk Kurallarının Yorumlanması

Hukuk kurallarının yazılı kısmını yansıtan kanunlar yazılı olmayan örf ve âdet kurallarına nazaran daha güvenlidirler.

Rol Davranışı

Rol Davranışı

Statü ve rol, sosyal yaşam için uygun davranış kalıbını oluşturmada iki önemli faktördür. Kişinin statüsüne uygun davranışına rol denir.

Statü Kavramı

Statü Kavramı

Statü kavramı kişiye ekonomik ve siyasal haklar veya ayrıcalıklar sağlayabilen toplumsal bir mevkiye karşılık gelmektedir.

Veri Tabanı Nedir?

Veri Tabanı Nedir?

Günlük hayatta birçok alanda sürekli bir veri akışı olur ve bu verilerin saklanması, özetlenmesi ve gerektiğinde ulaşılması istenir.

Öğrenme Teorileri

Öğrenme Teorileri

Öğrenme teorileri davranışçı (çağrışımcı) ve bilişsel (zihinsel) öğrenme kuramları olarak iki temel grupta toplamak ve irdelemek mümkündür.

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Nedir?

Öğrenme konusunda şimdiye kadar birçok tanım geliştirilmiş, ancak öğrenme ile ilgili ortak bir tanım ortaya konulamamıştır.

Nedir Bu Lorem Ipsum?

Nedir Bu Lorem Ipsum?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.” Bu metne birçok yerde denk gelmiş olabilirsiniz. Peki nedir bu Lorem Ipsum?

Algılamayı Etkileyen Faktörler

Algılamayı Etkileyen Faktörler

Algılama, iç ve dış uyaranlardan etkilenmeksizin gerçekleşmez. Algılamayı etkileyen faktörleri üç başlıkta toplayabiliriz.

Algılamanın Tanımı ve Süreci

Algılamanın Tanımı ve Süreci

Duyum, organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcıları duyu organları aracılığı ile alıp sinirsel enerji hâline dönüştürülme sürecidir.

Mantıklı Düşünmenin Temel İlkeleri

Mantıklı Düşünmenin Temel İlkeleri

Bilimsel düşünmede mantığın ilkelerinden yararlanmak her şeyden önce doğru biçimde düşünmek açısından zorunludur.

Bilimsel Düşünmenin Temel Kavramları

Bilimsel Düşünmenin Temel Kavramları

Bilimsel düşünme belli bir yöntem çerçevesinde yürütülen bir etkinliktir. Bilim üretme sürecinde bir yöntem takip edilir.

Bilimle İlgili Temel Kavramlar

Bilimle İlgili Temel Kavramlar

Dil, bilim insanı için her şeyden önce günlük yaşamda kullandığı dilidir. Bu bilim dili olması bakımından da böyledir.

Reklam Türleri

Reklam Türleri

Reklam çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanması için ilk önce hangi alt kategoride hazırlanması gerektiğine karar verilmelidir.

Fotoğrafçılıkta ISO

Fotoğrafçılıkta ISO

Fotoğrafçılıkta ISO, fotoğraf makinesinin üç temel direklerinden biridir ve her fotoğrafçı, ISO kavramı en iyi şekilde anlamalıdır.

Fotoğrafçılıkta Enstantane

Fotoğrafçılıkta Enstantane

Enstantane hızı (aynı zamanda perde hızı olarak da geçer) deklanşöre basıldığında sensöre ne kadar süre ışık düşeceğini belirler.

Diyafram ve Alan Derinliği

Diyafram ve Alan Derinliği

Profesyonel fotoğrafçılık kariyeri düşünenler için olmazsa olmaz konulardan olan diyafram ve alan derinliği, oldukça önem arz etmektedir.

Fotoğraf Makinesi Objektifleri

Fotoğraf Makinesi Objektifleri

Objektif, konudan yansıyan ışınları toplayarak duyarlı yüzey üzerine getiren, orada net bir görüntü oluşturan, iç dış bükey merceklerdir.

Sayfalar 1-25 (Toplam:271)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »