İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Günümüzde büyük küçük tüm iş örgütleri, oldukça yüksek düzeyde rekabet ortamında faaliyette bulunmaktadırlar.

Hedef Kitle Davranışını Etkileyen Bireysel Faktörler

Hedef Kitle Davranışını Etkileyen Bireysel Faktörler

İletişim sürecinin başarısı büyük oranda hedef kitle davranışlarının bilinmesinden geçer.

Renk Teorisi: Grafik Tasarımda Renklerin Kullanımı

Renk Teorisi: Grafik Tasarımda Renklerin Kullanımı

Işığın nesnelere çarparak gözümüze yansımasıyla oluşan algılamalara renk denir.

Grafik Tasarımın Tarihi

Grafik Tasarımın Tarihi

Mağara resimleri, grafik tasarımın ilk örneği olarak kabul edilir. Yaklaşık 40 - 14 bin yıl önce mağaralarda ve barınaklarda bulunmuştur.

MVC ile Core Arasındaki Farklar

MVC ile Core Arasındaki Farklar

MVC ve Core arasındaki temel fark, Core'un MVC'nin özelliklerini genişletmesi ve daha modern bir çerçeve olmasıdır.

Duyguların Yönetimi

Duyguların Yönetimi

İnsan organizması bir makine düzeninde çalışmaz; kararsızlıklar ve düzensizlikler gösterir.

Duygusal Yaşantılar

Duygusal Yaşantılar

Duyguların insanın yaşantısıyla ilgili öznel bir yönü vardır. İnsanın bir duyguyu yaşaması salt ona özgüdür ve onun iç dünyasıyla ilgilidir.

Duyguların İfadesi

Duyguların İfadesi

Duygular kendilerini ifade ediliş biçimleriyle ortaya koyar. Duyguları ifade etmenin temelinde farklı kültürler ve farklı diller vardır.

Duyguların Özellikleri

Duyguların Özellikleri

Duygular, özellikleri itibariyle iki gruba ayrılır. Bunlardan biri temel duygular, diğeri karmaşık duygulardır.

Duyguların Sınıflandırılması

Duyguların Sınıflandırılması

Duygu psikolojisi üzerine çalışanlar duyguları sınıflamaya çalışmışlar; ancak bunda kesin bir sonuca ulaşamamışlardır.

Duygu Kuramları

Duygu Kuramları

Duyguların meydana gelişini ve insanın psikolojik ve fizyolojik yapısını açıklamak amacıyla farklı kuramlar geliştirilmiştir.

Duygular ve Heyecanlar

Duygular ve Heyecanlar

Duygular haz ya da elem verici, yoğun ya da ılımlı, gergin ya da gevşek olmalarına göre üç bakımdan nitelendirilebilir.

Visual Studio'da Zen Coding Kısa Yolları

Visual Studio'da Zen Coding Kısa Yolları

Visual Studio kullanıcıları, kodlama yaparken zamandan kazanmak için Zen Coding diğer adıyla Emmet kısa yollarını kullanır.

En Çok Kullanılan 10 Python Framework'ü

En Çok Kullanılan 10 Python Framework'ü

Web uygulama geliştirme alanında kullanılan programlama dillerinden biri olan Python için en çok kullanılan 10 Framework..

Volga-Don Kanalı

Volga-Don Kanalı

Sovyetler Birliği tarafından yapılan Volga-Don Kanalı, İdil Nehri ile Don Nehri'ni en kısa mesafe ile bağlayan bir kanaldır.

Don-Volga Kanal Projesi

Don-Volga Kanal Projesi

Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi için II. Selim devrinde tarafından girişilen ancak sonuçsuz kalan kanal inşaatı girişimi.

Yıldızlar Neden Işık Saçar?

Yıldızlar Neden Işık Saçar?

Yıldızlar da tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan birer kaynaktır. Ama bunlar, güneşten çok daha uzaklarda olduğu için çok ufak görünürler.

Ay Neden Her Zaman Yuvarlak Değildir?

Ay Neden Her Zaman Yuvarlak Değildir?

Biz ayı, ışığını güneşten aldığı için görebiliyoruz. Ama gökyüzündeki yeri dolayısıyla güneş bazen ayın ancak bir bölümünü aydınlatabilir.

Kurum İçi İletişimin Amaçları

Kurum İçi İletişimin Amaçları

Kurum içi iletişimin en önemli amacı, belirlenen hedeflere ulaşılması ve iletişimin temeli olan bilginin aktarılmasıdır.

Kurum İçi İletişim Nedir?

Kurum İçi İletişim Nedir?

Her firma kurum ve kuruluş iletişime daha doğrusu kurumsal iletişim denilen süreç ve olguya ihtiyaç duyar.

Sis Nedir?

Sis Nedir?

Sis, yeryüzüne inip her şeyi saran, uzağı görmeyi önleyen kalın bir buluttur. Çok sayıda, küçük su damlacıklarından meydana gelir.

Bazı Geceler Gökyüzünde Neden Ayı Göremeyiz?

Bazı Geceler Gökyüzünde Neden Ayı Göremeyiz?

Ay yine gökyüzündedir ama bize görünmez. Çünkü dünyaya aydınlık yüzü değil, karanlıkta kalan yüzü dönüktür.

Satış Gücü Yönetimi

Satış Gücü Yönetimi

Satış gücü yönetimindeki faaliyetler; işe alım ve seçilme, eğitilme, denetlenmi, motive edilme ve değerlendirilme şeklinde sıralanabilir.

Kişisel Satış Süreci

Kişisel Satış Süreci

Satış elemanının müşteri ile karşılaşmasından başka bir ifadeyle etkileşiminden önce başlayıp satışı tamamlayıp sonra da devam etmektedir.

Kişisel Satış Türleri

Kişisel Satış Türleri

Kişisel satış etkinliklerinde, satış elemanları, işletmenin pazara sunmuş olduğu mal veya hizmetleri müşterilere satmaya çalışmaktadır.

Sayfalar 1-25 (Toplam:522)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »