Yıllık Plan Hazırlama

Yıllık Plan Hazırlama

Her eğitim-öğretim yılının başında hazırlanması gereken yıllık planlarla ilgili bilmeniz gereken özet bilgileri sizler için derledik.

Photoshop'a Font Nasıl Eklenir?

Photoshop'a Font Nasıl Eklenir?

Dünya genelinde hem amatör hem de profesyonel grafikçilerin aktif olarak kullandığı Adobe Photoshop’ta bazen fontlar eksik olabiliyor.

Yetki Genişliği İlkesi

Yetki Genişliği İlkesi

Yetki genişliği ile amaç sadece merkezden yönetimin yükünü hafifletmektir. Sadece valilere (İl İdaresine) tanınan özel bir yetkidir.

Türk Folklor Tarihi

Türk Folklor Tarihi

Dünya üzerinde her halkın kendine özgü kültür ürünleri vardır. Sözlü ve görsel kültür ürünleri folklorun oluşmasında etkilidir.

Aynı Kelimeler, Farklı Anlamlar

Aynı Kelimeler, Farklı Anlamlar

İllüstratör Bruce Worden’ın, popüler blogu üzerinden farklı anlamlara sahip sesteş kelimeleri çizerek anlatması yoğun ilgi görüyor.

Kapitülasyonlara Giden Yol

Kapitülasyonlara Giden Yol

Osmanlı Devleti’nde devlet harcamalarının sürekli artması ve bunun karşılığında gelirlerin azalması beraberinde kapitülasyonları getirdi.

Dijital Eğitimin Faydaları

Dijital Eğitimin Faydaları

Birçok ülkede uzaktan eğitim modeli hız kazanır. Eğitimler dijital ortamda, süre sıkıntısı olmadan ve birebir şeklinde yapılıyor.

Google'dan Yeni Sertifika Programı

Google'dan Yeni Sertifika Programı

Google halihazırda öğrenmek istediğiniz birçok şeyi veritabanında size sunuyor ama bunların içinde kariyerinize odaklı fırsatlar da mevcut.

Yumuşama Dönemi

Yumuşama Dönemi

1961 yılında ABD başkanı John F. Kennedy ve Nikita Kruşçev bir araya gelerek soğuk savaş dönemini yumuşama dönemine sokmuş oldu.

Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş Dönemi

II. Dünya Savaşı’ndan en kârlı çıkan ABD ve SSCB arasında 1947 yılında başlayan Soğuk Savaş, 1990 yılında SSCB’nin dağılması ile bitti.

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya genelinde totaliter ve baskıcı rejimlerin kurulması ile demokrasi yok edilmiş oldu.

20. YY Başlarında Dünya

20. YY Başlarında Dünya

1905 yılında Japonya’ya yenilen Rusya ekonomik krizlere girmiş, bu krizden kurtulmak için de İtilaf devletlerinin yanında yer almıştır.

Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk dönemi dış politikada Lozan’dan kalan veya uygulamadan kaynaklı sorunları çözmek üzerine bir politika belirlenmiş ve izlenmiştir.

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk’ün toplamda altı adet ilkesi vardır. Bu ilkeler kurucu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin de altı okunu ifade etmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet

Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet

Mustafa Kemal, düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde hukuki kurallara her zaman saygı göstermiş ve önem vermiştir.

Atatürk Dönemi İç Politika

Atatürk Dönemi İç Politika

Kurtuluş Savaşı’nın bitmesi ardından yapılan antlaşmalarda elde edilen başarılar, Mustafa Kemal’i iç politikaya yöneltmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti.

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması

Lozan’a barış görüşmeleri yapmak ve antlaşma imzalamak için Türkiye’yi temsilen İsmet İnönü, Hasan Saka ve Doktor Rıza Nur gitmiştir.

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması

Lozan Barış Antlaşması’na hem Türkiye hem de Osmanlı Devleti davet edilince Doktor Rıza Nur’un teklifi ile saltanat kaldırılmıştır.

Sevr Barış Antlaşması

Sevr Barış Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde Fransa’nın Sevr banliyösünde görüşüldü.

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Sevr Barış Antlaşması’ndan sonra İngilizlerin desteğini alan Ermeniler, Vilayet-i Sitte’de Kars’ı işgal edince Doğu cephesi açıldı.

I. TBMM Dönemi

I. TBMM Dönemi

I. TBMM, Atatürk’ün Meclisi Müessesiyan (Kurucu Meclis) ismi onaylanmayınca olağan üstü yetkilere sahip bir meclis olarak açıldı.

İzmir'in İşgali

İzmir'in İşgali

İzmir, 15 Mayıs 1919'da Yunan askerleri tarafından işgal edilince tüm yurtta protestolar başladı ve milli mücadelenin ilk adımı atılmış oldu

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı

İtilaf ile İttifak devletleri arasında yapılacak barış görüşmelerinin şartlarının belirlendiği konferans, 18 Ocak 1919 yılında toplandı.

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması

I. Dünya Savaşı’nın ardından Modros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak için Rauf Orbay önderliğinde Limni Adası’na gidildi.

Sayfalar 1-25 (Toplam:117)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Önceki · Sonraki »