Fotoğrafçılığın Tarihçesi

Fotoğrafçılığın Tarihçesi

Fotoğrafçılık birkaç teknik buluşun bir araya gelmesi sonucu oluşmuştur. Peki, fotoğrafı kim keşfetti ve ilk kim fotoğraf çekti?

İçeriksel Olarak Fotoğraf Nedir?

İçeriksel Olarak Fotoğraf Nedir?

Fotoğraf, içerik olarak da ele alınabilir. Bu bağlamda fotoğrafa dair ortaya çıkan özellikler ise aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür.

Biçimsel Olarak Fotoğraf Nedir?

Biçimsel Olarak Fotoğraf Nedir?

Fotoğraf, Yunanca da ışık anlamına gelen “Photos” ile yazı anlamına gelen “Graphes” sözcüklerinin bileşiminden oluşan yeni bir kelimedir.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi, çalışanların hem kendileriyle hem yöneticileriyle hem de tüketicilerle olan ilişki sürecini ifade etmektedir.

İletişim Süreci

İletişim Süreci

Bir olayın sürekli ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesi durumu süreç olarak tanımlanır.

İletişimin Önemi

İletişimin Önemi

İnsan yaşamının bir unsuru olan iletişim, tarihi süreç içerisinde insanların yaşam biçimlerini olumlu ya da olumsuz şekilde etkiler.

Temel İktisadi Sorunlar

Temel İktisadi Sorunlar

İktisat bilimi kıt kaynakların idaresidir. En büyük sorun ise bu kıt kaynakların adaletli biçimde nasıl dağıtılacağının bilinmemesidir.

Kıtlık ve İktisat Bilimi

Kıtlık ve İktisat Bilimi

İnsanların karşılamak istedikleri çok sayıda ihtiyacı vardır. Ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kadar kaynak bulunmamaktadır.

Fiziksel Antropoloji ve Alt Alanları

Fiziksel Antropoloji ve Alt Alanları

Fiziksel antropoloji insanoğlunun fiziksel gelişimini ve evrimini inceler. Yani insanın biyolojik gelişmesinin tarihiyle ilgilidir.

Kültürel Antropoloji ve Alt Alanları

Kültürel Antropoloji ve Alt Alanları

Kültürel antropoloji insanın nesilden nesile aktarılan manevi yönü üzerinde durur. Kültürel antropoloji daha geniş bir alanı kapsamaktadır.

Davranış Bilimleri ve Antropoloji

Davranış Bilimleri ve Antropoloji

Günümüzde antropoloji davranış bilimlerinin temel disiplinleri arasında yer almış bulunmaktadır. Konusu da insan, toplumlar ve kültürlerdir.

Davranış Bilimleri ve Sosyoloji İlişkisi

Davranış Bilimleri ve Sosyoloji İlişkisi

Sosyoloji bireysel davranışların yerine sapkın grup davranışlarından, endüstriyel organizasyonlara kadar birçok konu üzerinde çalışır.

Psikolojinin Dalları

Psikolojinin Dalları

Psikoloji bilimi farklı alt disiplinlerden oluşan bir bilim dalıdır. Bu disiplinler farklı psikolojik uzmanlık alanlarını oluşturur.

Davranış Bilimlerinin Özellikleri

Davranış Bilimlerinin Özellikleri

Davranışın arkasındaki nedenleri inceleyen Davranış Bilimleri, insan ihtiyaçlarına yönelik örgütlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Android SharedPreferences Kullanımı

Android SharedPreferences Kullanımı

Android programlama da “veri saklama” yöntemlerinden biri olan “SharedPreferences” kodunun nasıl kullanıldığını gelin beraber görelim.

Android ImageView Kullanımı

Android ImageView Kullanımı

Android programlama da görsel işlemler yaparken ImageView kullanılır. ImageView bileşeninin kullanımı ise oldukça basittir.

Sakız Adası'nın Fethi

Sakız Adası'nın Fethi

Kaptanıderya Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 1566 yılında Sakız Adası'nı ele geçirerek sonuçlanan deniz harekâtı.

C# ile Doğum Tarihi Parçalama

C# ile Doğum Tarihi Parçalama

C# ile kodlama yaparken kullanıcılardan alınan doğum tarihi bilgisini standart bir formatta kaydetmek istiyorsak önce parçalamamız gerekir.

10 Adımda İmparator Penguen Çizimi

10 Adımda İmparator Penguen Çizimi

İmparator Penguenler oldukça karmaşık bir biyolojik yapıya sahip olabilir fakat bu muhteşem hayvanı çizmek oldukça kolay.

Statü Faktörleri

Statü Faktörleri

Statüyü etkileyen faktörler; bireyin yetenekleri, eğitim seviyesi, sahip olunan meslek, yaş ve cinsiyet durumu olarak belirlenmiştir.

Reklamcılığın Ekonomik Boyutu

Reklamcılığın Ekonomik Boyutu

Tüketim eyleminin ticarileşmesi; kişinin ürettiklerinin, kendisinin ve ailesinin gereksinimlerini karşılamadığı noktada başlamıştır.

Öğrenme Kavramı

Öğrenme Kavramı

Bilgi bireyin dış dünyadaki olayları algılama, işleme, değerlendirme ve muhakeme etmesi sonucunda zihninde ürettiği anlamdır.

SQL ALTER TABLE Kullanımı

SQL ALTER TABLE Kullanımı

ALTER TABLE komutu; mevcut tabloya sütun eklemek, sütun silmek ya da mevcut sütunun yapısında değişiklik yapmak için kullanılır.

Kültür Değişmeleri

Kültür Değişmeleri

İnsana ve topluma ait değerler değiştiği gibi kültür de değişir. Evrende sabit bir şey yoktur; her şey sürekli bir akış ve oluş içindedir.

2021-2022 2. Dönem ŞÖK

2021-2022 2. Dönem ŞÖK

Her eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde hazırlanması gereken Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı tutanağını sizler için hazırladık.

Sayfalar 1-25 (Toplam:218)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9« Önceki · Sonraki »
Kabafii Reklam Alanı