Yaratıcılığı Sınırlayan Altı Temel Değişken

Yaratıcılığı Sınırlayan Altı Temel Değişken

Yaratıcılık, insan zihninin en karmaşık ve değerli özelliklerindendir. Herkeste potansiyel olarak bulunan bu yetenek, yaşamı zenginleştirir.

Yaratıcılık: İnsanın Sonsuz Potansiyelinin İfadesi

Yaratıcılık: İnsanın Sonsuz Potansiyelinin İfadesi

Yaratıcılık, insanın en heyecan verici özelliklerinden biri; içindeki potansiyelin özgürce akıp durduğu bir nehir gibidir.

Yaratıcılığın İnsan Yaşamına Katkıları

Yaratıcılığın İnsan Yaşamına Katkıları

Yaratıcılığın insan yaşamına etkisi: Problem çözme, ilham verme, özgün çözümler üretme ve yaşamda ilerleme sağlar.

Yaratıcı Kişilik Özellikleri: Yaratıcılığın İzinde

Yaratıcı Kişilik Özellikleri: Yaratıcılığın İzinde

Yaratıcı kişilik özellikleri, insanın potansiyelini derinlemesine keşfetmesine olanak tanır ve yaratıcılığın gücünü ortaya çıkarır.

Örgütsel Bağlılık

Örgütsel Bağlılık

Örgütsel bağlılık kavramının temelinde örgüt çalışanlarının örgüte yönelik aidiyet hissi, sadakati ve duygusal bağları bulunmaktadır.

Medya Eğitimi

Medya Eğitimi

Medyanın doğasını ve uygulamalarını öğrenmek amacıyla, belirli bir planı ve amacı olan faaliyetlerin bütünü olarak ifade edilmektedir.

Güzellik Bir Tabloya Sığar Mı?

Güzellik Bir Tabloya Sığar Mı?

'’Sormazsam olmaz!’’ diyen meraklı çocuklar ve keşfetmenin tadına varamamış yetişkinler için, güzelliğe dair ezberleri bozan bir hikâye!

Arkadaşlık Bir Kutuya Sığar Mı?

Arkadaşlık Bir Kutuya Sığar Mı?

'’Sormazsam olmaz!’’ diyen meraklı çocuklar ve keşfetmenin tadına varamamış yetişkinler için, arkadaşlığa dair ezberleri bozan bir hikâye!

Hayaller Bir Baloncuğa Sığar mı?

Hayaller Bir Baloncuğa Sığar mı?

Özgürce sordukları sorularla dünyayı tanımak isteyen çocuklar ve öğrenmenin tadına doyamamış yetişkinler için ilham verici bir hikâye!

Uluslararası Ticaretin Gelişimi

Uluslararası Ticaretin Gelişimi

Uluslararası ticaret, tarih boyunca var olan ve gelişmeye devam eden bir süreçtir.

Uluslararası Ticaret Kavramı ve Anlamı

Uluslararası Ticaret Kavramı ve Anlamı

Uluslararası ticaret, ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve karşılıklı fayda sağlamasına yardımcı olur.

P4C Nedir?

P4C Nedir?

P4C (Philosophy for Children), çocuklara eleştirel düşünme ve tartışma becerileri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

İş Analizi

İş Analizi

İş analizi, işlerin nasıl yapıldığını tanımlama, işe ilişkin bilgileri kaydetme ve işi yerine getirmek için gerekli olan becerilerdir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Günümüzde büyük küçük tüm iş örgütleri, oldukça yüksek düzeyde rekabet ortamında faaliyette bulunmaktadırlar.

Hedef Kitle Davranışını Etkileyen Bireysel Faktörler

Hedef Kitle Davranışını Etkileyen Bireysel Faktörler

İletişim sürecinin başarısı büyük oranda hedef kitle davranışlarının bilinmesinden geçer.

Renk Teorisi: Grafik Tasarımda Renklerin Kullanımı

Renk Teorisi: Grafik Tasarımda Renklerin Kullanımı

Işığın nesnelere çarparak gözümüze yansımasıyla oluşan algılamalara renk denir.

Grafik Tasarımın Tarihi

Grafik Tasarımın Tarihi

Mağara resimleri, grafik tasarımın ilk örneği olarak kabul edilir. Yaklaşık 40 - 14 bin yıl önce mağaralarda ve barınaklarda bulunmuştur.

MVC ile Core Arasındaki Farklar

MVC ile Core Arasındaki Farklar

MVC ve Core arasındaki temel fark, Core'un MVC'nin özelliklerini genişletmesi ve daha modern bir çerçeve olmasıdır.

Duyguların Yönetimi

Duyguların Yönetimi

İnsan organizması bir makine düzeninde çalışmaz; kararsızlıklar ve düzensizlikler gösterir.

Duygusal Yaşantılar

Duygusal Yaşantılar

Duyguların insanın yaşantısıyla ilgili öznel bir yönü vardır. İnsanın bir duyguyu yaşaması salt ona özgüdür ve onun iç dünyasıyla ilgilidir.

Duyguların İfadesi

Duyguların İfadesi

Duygular kendilerini ifade ediliş biçimleriyle ortaya koyar. Duyguları ifade etmenin temelinde farklı kültürler ve farklı diller vardır.

Duyguların Özellikleri

Duyguların Özellikleri

Duygular, özellikleri itibariyle iki gruba ayrılır. Bunlardan biri temel duygular, diğeri karmaşık duygulardır.

Duyguların Sınıflandırılması

Duyguların Sınıflandırılması

Duygu psikolojisi üzerine çalışanlar duyguları sınıflamaya çalışmışlar; ancak bunda kesin bir sonuca ulaşamamışlardır.

Duygu Kuramları

Duygu Kuramları

Duyguların meydana gelişini ve insanın psikolojik ve fizyolojik yapısını açıklamak amacıyla farklı kuramlar geliştirilmiştir.

Duygular ve Heyecanlar

Duygular ve Heyecanlar

Duygular haz ya da elem verici, yoğun ya da ılımlı, gergin ya da gevşek olmalarına göre üç bakımdan nitelendirilebilir.

Sayfalar 1-25 (Toplam:535)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »