Avrupa'da Kurulan Türk Boyları

26.02.2020 / Tarih / Eğitim

Hunların Çin baskıları sonrası Avrupa’ya göçleri ve sonrasında dağılmaları sonucu Avrupa bölgesinde birçok Türk devleti kurulmuştur.

Avrupa'da Kurulan Türk Boyları

Avarlar

Bayan Han tarafından kurulmuştur. Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır. Hunlar ile ortak özelliği de budur. Her ikisi de hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuştur.

Tarihte Juan-Juan Türkleri olarak da geçerler. Göktürkler (Köktürkler) ise Apar olarak nitelendirmişlerdir.

Üzengiyi Avrupa’ya taşıyan Avarlar, İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti’dir. 619 ve 626 yılları arasında üst üste iki kere Sasaniler ile birlikte kuşatmışlardır.

Frank saldırıları sonucunda yıkılmışlardır.

Ayrıca Bakınız: Avarlar

Uzlar

Hristiyanlığı kabul eden Oğuzlardır. Bizans İmparatorluğu’na ücretli askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirmişlerdir. Şu anda Romanya ve Moldovya’da yaşayan Gagavuz Türkleri olarak yaşamlarına devam etmektedirler. Avrupa’da devlet kuramamışlardır.

Ayrıca Bakınız: Uzlar

Peçenekler

Boy halinde yaşadıkları için devlet kurmamışlardır. Bizans İmparatorluğu’na ücretli askerlik yapmışlardır. Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirdiler.

Ayrıca Bakınız: Peçenekler

Macarlar

Günümüz Macaristan’ında yaşarlar. Türkoloji Enstitüsü’nü ilk kuranlardır. 2008 yılından itibaren Türk Kurultayı’nı düzenlerler.

Ayrıca Bakınız: Macarlar

Bulgarlar

İkiye ayrılırlar.

  • Tuna Bulgarları: Boris Han zamanında Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. İlk defa “Han” unvanı yerine “Çar” unvanını kullanmaya başlamışlardır. İlk kez Çar unvanını kullanan da Simone’dur. (Tuna Bulgarları)
  • İtil Bulgarları: İlteber Almışhan zamanında 922 yılında İslamiyet’i kabul ettiler. İbni FadlanRihle(Yolculuk)” adlı eserinde İtil Bulgarlarından bahseder. (İtil Bulgarları)

Ayrıca Bakınız: Bulgarlar

Hazarlar

Museviliği kabul eden tek Türk Devleti’dir. Kürk Yolu’nu kullanarak zenginleşmişlerdir. İlk defa Türk Tarihi’nde ücretli askerler almışlardır. Yaşadıkları döneme “Hazar Barış Çağı (Pax Hazaria)” denildi.

Hazarlar ve Türgişlerin ortak özelliği ise Emeviler’in Müslümanlığı yaymasını engellemiş ve sürekli saldırı düzenlemiş olmalarıdır. Hazarların içerisindeki Müslümanlar da verilen imkânlardan dolayı Hazar Devleti’ni terk etmeyerek Emevilere karşı savaşmışlardır. Hazarların içerisinde yaşayan Müslümanların başına “Haz” adı verilen yönetici atanmıştır.

Günümüzde Polonya’da Karay-Karaçay-Karaim Türkleri olarak varlıklarını sürdürürler. Hazarlar, Hazar Denizi’ne adlarını vermiştir.

Ayrıca Bakınız: Hazarlar

Sibirler

Kelime manası “yoldan sapan” demektir. Sibiryaya adlarını vermişlerdir. Ayrıca Bakınız: Sibirler

Kıpçaklar

Kelime manası “sarı saçlı-sarımtırak-öfkeli” anlamı taşır.

Karadeniz’in kuzeyinde çok uzun süre yaşadılar. Bu yüzden o bölgeye Kıpçak Yurdu (Dest-i Kıpçak) denilmiştir.

Altınorda Devleti’nin himayesine girdiler. Eyyübiler ve Memlük ordularında görev yaptılar.

St. Pauli Kütüphanesi’nde Türkçe-Farsça-Latince bir sözlük olan Codex Comanius’u bizlere bıraktılar. Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut Hikâyeleri’ne, Ruslarla yaptıkları mücadeleler ise İgor Destanı’na konu olmuştur.

Ayrıca Bakınız: Kıpçaklar

Kaynak: Benim Hocam Yayınları