Macarlar

10.05.2023 / Tarih / Eğitim

Macarlar, Orta Avrupa'da yer alan Macaristan'ın etnik ve kültürel grubunu oluşturan Türk boyuna ait bir topluluktur.

Macarlar

Macarlar, Fin-Ugor dil ailesine ait bir dil konuşurlar ve bu dil ailesindeki tek Batı Avrupa dillerinden biridir.

Tarih boyunca, Macarlar çeşitli etnik gruplarla karışmışlardır, ancak genellikle Avrupa Hunları, Avarlar ve Slavlar gibi Orta Avrupa kökenli gruplardan oluşurlar. Macarlar, 9. yüzyılda Avrupa'ya göç ettiler ve o zamandan beri bölgede yaşamaktadırlar.

Macaristan, Macar kültürünün merkezi olarak kabul edilir ve dünyanın dört bir yanındaki Macarlar, bu kültürü sürdürmek için çalışırlar. Macaristan'ın ünlü yemekleri arasında goulash, kürtőskalács (huni kebabı) ve dobos keki bulunmaktadır. Macarlar ayrıca müzik, edebiyat ve geleneksel dans gibi diğer sanat alanlarında da üretken bir kültür olmuşlardır.

Macarların Kökeni

Macarların kökeni, Ural Dağları'nın doğusunda, günümüz Rusya, Kazakistan ve Moğolistan sınırlarında yaşayan Fin-Ugor kökenli halklara dayanmaktadır. Macarlar, bu halklardan biri olan Magyar kabilesinden gelirler.

Macarlar, Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden Türk ve Moğol boylarıyla zaman içinde etkileşim halinde kalmış olsa da, Fin-Ugor dil ailesine ait bir dil konuşmaktadırlar ve bu dil ailesindeki diğer halklarla benzerlik gösterirler.

Macarların kökeni ve tarihi, günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Araştırmalar, Macarların 9. yüzyılda Avrupa'ya göç ettiklerini, 10. yüzyılda ise bugünkü Macaristan topraklarını ele geçirdiklerini göstermektedir. Ancak, Macarların kökeni konusunda hala birçok tartışma ve farklı teoriler bulunmaktadır.

Macarların Tarihi

Macarların kökeni hala tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Ancak, Macar tarihçiler ve dilbilimciler tarafından yapılan araştırmalar, Macarların Fin-Ugor dil ailesine mensup bir halk olduğunu göstermektedir.

Macarların Fin-Ugor dil ailesindeki konumları, diğer Fin-Ugor kökenli halklarla olan benzerlikleri ve Macaristan'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan buluntular, Macarların Ural Dağları'nın doğusundan göç ettikleri varsayımını desteklemektedir.

Macarların bugünkü Macaristan topraklarına yerleşmesi, 896 yılında gerçekleşti. Bu dönemde, Macarlar Orta Asya ve Sibirya bölgesinden Avrupa'ya göç ettiler ve bugünkü Macaristan topraklarını ele geçirdiler.

Macarların bu dönemde Avrupa'ya gelişi, dönemin Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Macarlar Orta Avrupa'yı istila eden ilk Asya kökenli halklardan biri oldular ve zamanla bölgedeki diğer halklarla kaynaşarak bugünkü Macaristan toplumunu oluşturdular.

Bugün Macaristan, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir ülkedir ve dünya çapında tanınmış turistik yerler arasındadır.

Macarların Etimolojisi

Macarların etimolojisi, "Magyar" adının kaynağına dayanmaktadır. "Magyar" kelimesi, Macarların kendilerine verdiği adın yanı sıra diğer dillere de aynı şekilde geçmiştir. Bu kelime, Macar dilinde "kendimize ait olan" anlamına gelir.

"Magyar" kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı teorilere göre bu kelime, Orta Asya'da yaşamış olan "Majar" adlı bir Türk boyundan gelmektedir. Ancak, bu teori kesin olarak kanıtlanmamıştır ve başka köken teorileri de mevcuttur.

Macaristan ismi ise, Avrupa'da bu bölgede yaşayan halkların Slav kökenli olduğu dönemde, bugünkü Macaristan topraklarında yaşayan Macar halkının öne çıkması sonucu oluşmuştur. "Hungaria" kelimesi, eski Macar dilinde "Hunların toprakları" anlamına gelmektedir ve 11. yüzyılda Macaristan Krallığı'nın kurulmasıyla birlikte bu isim yaygınlaşmıştır.

Bugün Macaristan olarak bilinen ülkenin resmi adı, Macarca "Magyar Köztársaság" yani "Macar Cumhuriyeti" şeklindedir.

Macarların Kültürü

Macar kültürü, zengin tarihi, gelenekleri ve sanatı ile öne çıkar. Macaristan, Orta Avrupa'da yer aldığı için, Macar kültürü de bu bölgedeki kültürlerle etkileşim halinde olmuştur. Ayrıca Macarların Türk, Slav ve Alman gibi farklı kökenlerden gelen halklarla karşılaşmış olmaları da kültürlerinin çeşitliliğine katkıda bulunmuştur.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir turistik merkezdir. Budapeşte'de yer alan Parlamento binası, balıkçılar kulesi, Matthias Kilisesi ve Széchenyi Termal Banyosu gibi yerler, Macaristan'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtmaktadır.

Macar kültürünün önemli bir parçası olan yemek kültürü de oldukça zengindir. Goulash çorbası, langos, kürtőskalács gibi yemekler, Macar mutfağına özgü lezzetlerdir.

Macaristan'da geleneksel halk dansları da önemli bir yere sahiptir. Hortobágyi, Kalotaszegi, Szatmári gibi farklı Macar halk dansları, ülkenin her bölgesinde düzenlenen festivallerde ve etkinliklerde sergilenmektedir.

Macar müziği, klasik müzikte önemli bir yere sahiptir. Ünlü bestecilerden Franz Liszt ve Béla Bartók, Macaristan'da doğmuş ve bu ülkenin müzikal mirasına katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca Macar pop müziği ve rock müziği de son yıllarda popüler hale gelmiştir.

Macaristan ayrıca, ünlü Macar banyoları ve termal suları ile de ünlüdür. Széchenyi, Gellért ve Rudas gibi termal banyolar, Macaristan'ın termal turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Macarların Ekonomisi

Macaristan ekonomisi, Orta ve Doğu Avrupa'da yer almaktadır ve son yıllarda önemli bir gelişme göstermiştir. 2021 yılı itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 170 milyar dolara ulaşmıştır.

Macaristan ekonomisi, özellikle otomotiv, ilaç, gıda ve içecek üretimi gibi sektörlerde güçlüdür. Ayrıca turizm sektörü de önemli bir yere sahiptir. Macaristan, tarihi ve kültürel mirası, termal banyoları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Macaristan'ın önemli ticari ortakları arasında Almanya, Çekya, Romanya, Polonya ve Slovakya yer almaktadır. Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Macaristan, AB içindeki ticari faaliyetlerle de entegre olmuştur.

Macaristan, düşük vergi oranları ve teşvik politikaları ile yabancı yatırımcılar için çekici bir ülkedir. Yabancı yatırımların artması, Macaristan ekonomisinin büyümesine ve işsizlik oranlarının düşmesine katkıda bulunmuştur.

Ancak, Macaristan ekonomisi hala bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle işsizlik oranları ve düşük ücretler konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca, Macaristan hükümetinin bazı ekonomik politikaları ve AB ile yaşadığı bazı anlaşmazlıklar da ekonomik istikrarı etkilemektedir.

Macarlarda Ordu Yapısı

Macaristan, NATO üyesi bir ülkedir ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri, ülkenin savunması ve güvenliği için görev yapmaktadır. Macaristan, askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkelerden biri değildir ve silahlı kuvvetlere katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Macaristan Silahlı Kuvvetleri, kara, hava ve deniz kuvvetleri olarak üç bölümden oluşmaktadır. Kara Kuvvetleri, yaklaşık 20 bin personelden oluşmaktadır ve piyade, zırhlı birlikler, topçu ve keşif unsurlarını içermektedir. Hava Kuvvetleri ise, savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemlerinden oluşmaktadır. Deniz Kuvvetleri ise, Macaristan'ın denize kıyısı olmadığı için yoktur.

Macaristan Silahlı Kuvvetleri, savunma gücüne ve NATO standartlarına uygun olarak modernize edilmekte ve eğitilmektedir. Ayrıca, Macaristan, NATO'nun stratejik savunma politikalarına aktif bir şekilde katkıda bulunmaktadır.

Macaristan'da askeri eğitim, üniversitelerde ve askeri akademilerde verilmektedir. Askeri öğrenciler, öğrenimlerinin tamamlanmasının ardından Macaristan Silahlı Kuvvetleri'nde görev almaya hazır hale gelmektedir.

Macaristan Silahlı Kuvvetleri, barışı koruma misyonlarında da aktif bir rol almaktadır. Macar askerleri, NATO, Birleşmiş Milletler ve AB gibi uluslararası örgütlerin barışı koruma faaliyetlerine katılmaktadır.

Ayrıca Bakınız