Yumuşama Dönemi

Yumuşama Dönemi

1961 yılında ABD başkanı John F. Kennedy ve Nikita Kruşçev bir araya gelerek soğuk savaş dönemini yumuşama dönemine sokmuş oldu.

Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş Dönemi

II. Dünya Savaşı’ndan en karşı çıkan ABD ve SSCB arasında 1947 yılında başlayan Soğuk Savaş, 1990 yılında SSCB’nin dağılması ile bitti.

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya genelinde totaliter ve baskıcı rejimlerin kurulması ile demokrasi yok edilmiş oldu.

20. YY Başlarında Dünya

20. YY Başlarında Dünya

1905 yılında Japonya’ya yenilen Rusya ekonomik krizlere girmiş, bu krizden kurtulmak için de İtilaf devletlerinin yanında yer almıştır.

Srebrenitsa Katliamı

Srebrenitsa Katliamı

1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı’nda Sırp Ordusu Srebrenitsa'ya karşı Temmuz 1995’de saldırı düzenlemiş ve 8.372 kişiyi katletmiştir.

Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk dönemi dış politikada Lozan’dan kalan veya uygulamadan kaynaklı sorunları çözmek üzerine bir politika belirlenmiş ve izlenmiştir.

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk’ün toplamda altı adet ilkesi vardır. Bu ilkeler kurucu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin de altı okunu ifade etmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet

Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet

Mustafa Kemal, düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde hukuki kurallara her zaman saygı göstermiş ve önem vermiştir.

Atatürk Dönemi İç Politika

Atatürk Dönemi İç Politika

Kurtuluş Savaşı’nın bitmesi ardından yapılan antlaşmalarda elde edilen başarılar, Mustafa Kemal’i iç politikaya yöneltmiştir.

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması

Lozan Barış Antlaşması’na hem Türkiye hem de Osmanlı Devleti davet edilince Doktor Rıza Nur’un teklifi ile saltanat kaldırılmıştır.

Sevr Barış Antlaşması

Sevr Barış Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde Fransa’nın Sevr banliyösünde görüşüldü.

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Sevr Barış Antlaşması’ndan sonra İngilizlerin desteğini alan Ermeniler, Vilayet-i Sitte’de Kars’ı işgal edince Doğu cephesi açıldı.

I. TBMM Dönemi

I. TBMM Dönemi

I. TBMM, Atatürk’ün Meclisi Müessesiyan (Kurucu Meclis) ismi onaylanmayınca olağan üstü yetkilere sahip bir meclis olarak açıldı.

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Padişah Vahdettin tarafından 9. Ordu Müfettişi görevi ile Mustafa Kemal’e Samsun’a görevleri genişleterek gönderilmiştir.

İzmir'in İşgali

İzmir'in İşgali

İzmir, 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerleri tarafından işgal edilince tüm yurtta protestolar başlamış ve milli mücadele başlamıştır.

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı

İtilaf ile İttifak devletleri arasında yapılacak barış görüşmelerinin şartlarının belirlendiği konferans, 18 Ocak 1919 yılında toplandı.

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 yılında başlayan ve 11 Kasım 1918 yılında sona eren Avrupa merkezli küresel savaştır.

I. ve II. Balkan Savaşları

I. ve II. Balkan Savaşları

Trablusgarp Savaşı sırasında zayıflayan Osmanlı Devleti’ne karşı Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Balkan Savaşlarını başlattı.

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi

Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere hammadde arayışına giren Avrupalı devletler gözlerini Osmanlı Devleti’nin zengin topraklarına dikti.

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Afrika’da kalan son yeri olan Trablusgarp, 1911 – 12 yıllarında yapılan Trablusgarp Savaşı ile İtalya’nın eline geçti.

Osmanlı Devleti'nde Basın Yayın

Osmanlı Devleti'nde Basın Yayın

Osmanlı Devleti’nde basın yayın hareketleri, Lale Devri’nde gelen ilk matbaa ile başlamıştır. İlk gazete ise 1795 tarihinde çıkarılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi

18. YY’da feodalitenin azalması ve merkeziyetçiliğin artması ile Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiş oldu.

Osmanlı Devleti'nin Duraksama Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Duraksama Dönemi

Osmanlı Devleti en geniş topraklarına yükselme döneminde değil, 17 yüzyılda başlayan duraklama döneminde ulaşmıştır.

İstanbul'un Fethi

İstanbul'un Fethi

İstanbul’u bir kültür ve medeniyet şehri yapmak isteyen II. Mehmet, 29 Mayıs 1453 yılında kenti fethederek çalışmalarına başladı.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti, Osman Bey’in Karacahisar’ı 1298 yılında fethetmesi ve burayı devletin başkenti ilan etmesi sonucu kurulmuştur.

Sayfalar 1-25 (Toplam:86)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4« Önceki · Sonraki »