Kabede Namaz Kıldıran İngiliz Ajanı: John Phillby

13.11.2023 / Tarih / Genel

İngiltere’nin yetiştirdiği istihbarat memurlarından olan John Phillby, Arapça, Türkçe, Kürtçe ve Farsçayı anadil düzeyinde konuşabiliyordu.

Kabede Namaz Kıldıran İngiliz Ajanı: John Phillby

Şeyh Abdullah takma adıyla Suudi Arabistan’ın kurulmasında önemli görevler üstlenmiş, Şerif Hüseyin’in meşhur Arap Ayaklanmasının organizasyonunu maddi desteğini ve saha ajanlığını gerçekleştirmiştir.

Mekke imamlığı da yapan Şeyh Abdullah ya da gerçek adıyla John Phillby, hacca gelen binlerce Müslümana namaz kıldırmıştır.

Phillby, Almanlara dayatılan Wersailles Antlaşmasını imzalamayan Şerif Hüseyin’i ekarte ettikten sonra Arapların Türklere karşı cephe almaya devam etmesi ve bağımsız bir Suudi Arabistan rejiminin kurulması amacıyla İbn-i Suud ile anlaşmıştır.

1931’de kurulan Suudi Arabistan rejimiyle İngiliz işbirliği, 1938’de topraklarında keşfedilen petrolle daha da pekişmiş ve bugünlere kadar gelmiştir.