Örgütsel Bağlılık

27.03.2024 / Eğitim / Genel

Örgütsel bağlılık kavramının temelinde örgüt çalışanlarının örgüte yönelik aidiyet hissi, sadakati ve duygusal bağları bulunmaktadır.

Örgütsel Bağlılık

Çalışanların örgütü sevmesi ve örgüt bünyesinde çalışmak istemesi, çalışanda örgütsel bağlılık oluştuğunun bir göstergesidir. Bu açıdan örgütsel bağlılık kavramı çalışanın örgüte duyduğu aidiyet duygusu ve özveriyi ifade etmektedir.

Dünya genelinde rekabetin güçlenmesi, örgütlerin kendilerini pek çok alanda olduğu gibi personel istihdamında da geliştirmesine yol açmıştır. Örgütler, çalışanlarına yatırım yaparak onların iş verimini en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. Bu aşamada örgütlerin çalışanların nezdinde en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında örgütsel bağlılık gelmektedir.

Örgütsel bağlılık, çalışanların bir örgütte uzun süreli istihdam edilmesine ve örgüt bünyesinde kendisini geliştirmesine imkân vermektedir. Örgüt, bağlılığını sağladığı çalışanlara kurumsal eğitimler vererek onları kurumun birer parçası hâline getirmeyi amaçlamaktadır.

Örgütler, rekabet ortamında uzun süreli planlar yapma ihtiyacı duyabilmektedir. Uzun süreli planlar için de örgütler, uzun süreli istihdam edilen çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Örgütlerin çalışanların uzun süreli istihdamını sağlayabilmek için de çalışanların kurumda uzun süreli çalışmasını isteyecek imkânlar sunması gerekmektedir.

Örgütsel bağlılığı sahip olan çalışanlar, örgütün menfaatine hareket etme konusunda istekli olmaktadır. Örgütün değer ve normlarını benimseyerek kendilerine verilen işi en verimli şekilde tamamlamaya çalışmaktadır.

Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar, örgütün kurumsallaşması sürecine hizmet etmekte ve örgütün büyüme politikasına destek vermektedir. Çünkü örgütün gelişmesinin doğrudan kendi yararlarına olacağını düşünmektedir.