Tuna Bulgarları

11.05.2023 / Tarih / Eğitim

Tuna Bulgarları, 7. yüzyılın başlarında Tuna Nehri'nin kuzeyindeki bölgede yaşamış olan bir Türk-Moğol kökenli kabileler topluluğudur.

Tuna Bulgarları

Kendi dillerinde "Bulgar" olarak adlandırılmışlardır. Bu kabileler topluluğu, Kuzey Kafkasya'dan göç ederek Balkanlar'a yerleşti.

Tuna Bulgarları, kendilerine özgü bir kültür, dil ve din geliştirdiler. Dini inançları, Tengricilik olarak bilinen şamanist bir inanç sistemiydi. Ayrıca, Tuna Bulgarları, ticaret, tarım ve savaşta başarılıydılar.

Tuna Bulgarları, Bizans İmparatorluğu'na karşı savaşan bir güç haline 9. yüzyılın başlarında geldiler. Bu dönemde Tuna Bulgarları, Bulgar Hanlığı'nın yönetimi altında bağımsız bir devlet haline geldiler. Bizans İmparatorluğu ve Tuna Bulgarları arasındaki savaşlar, 811 yılında Bizans İmparatoru I. Nikephoros tarafından kazanılan Pliska Muharebesi'ne kadar devam etti.

Ancak daha sonra, Tuna Bulgarları, Bizans İmparatorluğu'na karşı birçok zafer kazandılar ve Bizans ordularını geri püskürttüler. Tuna Bulgarları'nın Bizans İmparatorluğu'na karşı savaşı, 9. yüzyılın sonuna kadar devam etti. 865 yılında, Tuna Bulgarları'nın lideri I. Boris, Bizans İmparatorluğu'na karşı savaşı sonlandırmak için Hristiyanlığı kabul etti.

Tuna Bulgarları, 10. yüzyılın başında Bulgar İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Bu dönemde, Tuna Bulgarları'nın kültürü, Slav kültürü ve Hristiyanlığın etkisi altında kalmıştır.

Bugün, Tuna Bulgarları'nın izleri, Bulgaristan'daki arkeolojik sitelerde ve müzelerde görülebilir. Ayrıca, Tuna Bulgarları'nın izleri, Türkiye, Romanya, Macaristan ve Ukrayna gibi diğer ülkelerde de görülebilir.

Ayrıca BakınızKabafii Reklam Alanı