Neden Dağlar Var?

24.04.2023 / Çevre / Eğitim

Yüzyıllar boyunca Dünya’nın yüzeyi, çukurlarla kabarıklıklar meydana getirerek kırışmış ve buruşmuştur. Çukurlar, genellikle ırmakların aktıkları vadilerdir. Kabarıklıklar ise, tepeler ve dağlardır.

Neden Dağlar Var?

Milyonlarca yıl önce, dağların bugünkü yerlerinde, jeosenklinal veya yerineç adı verilen kalın tortu tabakalarının biriktiği geniş deniz çukurları vardı. Deniz dipleri yavaş yavaş çökerken, karışık yer olaylarına sahne oluyordu.

Aynı zamanda, yer kabuğunun hareketleri muazzam basınçlar yaparak, tortu tabakalarının önce yavaş yavaş buruşmalarına, daha sonra kabarıp sivrilmelerine yol açıyordu. Bu sırada billursal kayalar, aşınmalar sonunda meydana çıkıyorlardı.