Bir Kuyuya Su Nasıl Gelir?

27.04.2023 / Eğitim / Genel

Yağmur suyu, kil ve taş gibi su geçirmeyen sert bir tabakaya rastlayınca olduğu yerde kalır ve bir su birikintisi oluşturur.

Bir Kuyuya Su Nasıl Gelir?

Toprak kazılarak böyle büyük su birikintileri aranır. Toprağın içinde açılan bu geniş ve derin deliklere kuyu denir.

Bazı taşlar gözenekli olurlar. Bu çeşit taşlardan su geçer. Yağmur suyunun bir kısmı bu çeşit taşlardan veya çatIaklardan geçerek toprağın altında ilerler. Su geçirmeyen bir tabakaya rastlayınca, küçük bir yeraltı gölü meydana getirir.

Bir kuyu kazarak bu suyu kullanmak mümkündür. Yağmur yağınca bu kuyunun suyu çoğalır. Yağmur suyu bazen kayaların arasındaki depo gibi boşluklarda veya iki su geçirmeyen toprak tabakası arasında birikir. Bu gibi yerlerde hapsolan suyu çıkartmak için açılan kuyulara artezyen kuyusu denir. Su, bu çeşit kuyulardan fışkırarak çıkar.