Devalüasyon Nedir?

13.12.2023 / Ekonomi / Genel

Devalüasyon, bir ülkenin ulusal para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin düşürülmesidir.

Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, genellikle bir ülkenin cari açığını azaltmak veya ihracatı teşvik etmek için yapılır.

Devalüasyon, bir ülkenin ulusal para biriminin dış satın alma gücünün azalmasına neden olur. Bu, ithalatın daha pahalı hale gelmesi ve ihracatın daha ucuz hale gelmesi anlamına gelir. Bu durum, cari açığı azaltmaya yardımcı olabilir çünkü ithalatın azalmasıyla ithalat faturası düşer ve ihracatın artmasıyla ihracat geliri artar.

İhracatın daha rekabetçi hale gelmesini sağladığı için, ihracatın artmasına ve ülke ekonomisinin büyümesine yardımcı olabilir.

Devalüasyon, aşağıdaki faktörlerden dolayı gerçekleşebilir:

Cari açık: Bir ülkenin cari açığı varsa, yani ithalatı ihracatından daha fazlaysa, devalüasyon cari açığı azaltmak için bir önlem olarak uygulanabilir.

Enflasyon: Bir ülkede enflasyon yüksekse, devalüasyon enflasyonu kontrol altına almak için bir önlem olarak uygulanabilir.

Rekabetçilik: Bir ülke, uluslararası ticarette rekabetçiliğini artırmak için devalüasyon yapabilir.

Devalüasyonun hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Olumlu etkileri arasında, cari açığı azaltmak, ihracatı teşvik etmek ve ülke ekonomisini büyütmek yer alır. Olumsuz etkileri arasında, ithalatın artması, enflasyonun artması ve paranın değerinin düşmesi yer alır.

Devalüasyonun, bir ülkenin ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu nedenle, devalüasyon kararı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Devalüasyon Nedir