Tüketimi Etkileyen Faktörler

08.04.2021 / Ekonomi / Genel

Müşterilerin bir hizmet ya da ürünü satın alma nedenleri temelde ihtiyaçlar, istekler, arzular vb. satın alma fikrinin oluşmasıdır.

Tüketimi Etkileyen Faktörler

Günümüzde, artık pazarlama planı 10 içerisinde daha da detaylı incelenmesi gereken kavram, müşterinin satın alma kararı üzerindeki etkileridir.

Mal ve hizmet sektöründe önceleri “Satın alma kararı nasıl ve neden oluşur?” sorusuna cevap aranırken, günümüzde “Kim, neyi hangi etkiler altında satın alıyor?” konusuna yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

tüketimi etkileyen faktörler

Bu etkiler, birbirlerinden çok uzak olmamakla birlikte aslında hem birbirlerine organik bağlarla bağlanmış hem de bizim kim olduğumuzu ve nasıl yaşadığımızı belirleyen etmenlerdir.

Dış etkenler kültür, toplum ve mevki/konum; içsel etkenler algı, davranış, bilgi düzeyi, kişilik, yaşam tarzı ve rol; pazarlamada ise ürün, promosyon, kanal, servis ve fiyat tüketimi etkileyen faktörlerdir.

Tüketimi etkileyen öncelikli etmenler ise moda, promosyonlar, reklamlar, indirimler vb. olarak sıralanabilir.

tüketimi etkileyen faktörler moda

Moda

Moda yalnızca giysi anlamına gelmez. Sanat, müzik, tiyatro, edebiyat, yemek, iç mimarlık, mimari, bahçe bakımı gibi duyuları uyaran her şeyi içine alır.

Kitle iletişim araçları sayesinde moda herkese, her kesime ulaşabilir. İnternet, moda haberlerinin ve moda dünyasının bütün kapılarını dünyaya açan bir ortamdır. Ayrıca belirli dönemlerde popüler olan yani moda olan tüketim araçları, tüketicinin satın alma sürecini etkileyerek tüketiciyi satın almaya yöneltmektedir. Sonuç olarak dünyada, modası geçmeyecek tek şeyin insanların modaya uyma dürtüsü olduğundan firmaların satış stratejilerini buna göre planlamaları gerekmektedir.

tüketimi etkileyen faktörler promosyonlar

Promosyonlar

Bir malı geniş kitlelere tanıtmak ve o malın sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara promosyon denir. Promosyon ürünleri ve promosyon malzemeleri; saat, ajanda, defter, sunum dosyası, çanta, klasör, kalem, anahtarlık, evrak çantası, duvar saati, ahşap masa seti, porselen kupa, termos bardak, bloknot, plaket, bayrak, flama, kristal plaket, dijital ürünler, tükenmez tebeşir, tahta silgisi, tahta kalemi, mausped, kalemlik, kağıtlık, tişört şapka, flamalar, takvim, masa saatleri, kalem setleri vb. satılan araçla ilgili olabildiği gibi farklı ürünler de kullanılabilir.

Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Günümüzde birçok ürün, promosyon niteliğinde sunulabilmektedir. Gelişen ve genişleyen reklam dünyasında firmalar için promosyon ürünleri, artık vazgeçilmez bir hâl almıştır. Gündelik hayatta elimizin altında olan ve sürekli kullandığımız envanterler, ne kadar dikkat çekmiyor gibi görünse de en büyük reklamı promosyonlar yapar. Promosyon, üreticiden tüketiciye kadar geçen kanal seviyesindeki ürünün hareketini hızlandırmayı ve satışı arttırmayı amaçlar.

tüketimi etkileyen faktörler reklamlar

Reklamlar

Reklam bir işin, bir malın veya hizmetin para karşılığında genel yayın araçlarında tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır. Reklam kısaca bir talep yaratma sanatıdır. Gerek yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçları gerekse zaman ve yaşam koşullarından doğan ihtiyaçları karşılamak için mallar satın alınır. Reklam, ele aldığı mal ve hizmetleri hoşa giden tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Diğer bir deyişle ihtiyaçlar, satın alma arzusuyla birlikte isteğe dönüşür

tüketimi etkileyen faktörler indirimler

İndirimler

Bir ürünün fiyatında yapılan değer düşümüne indirim denir. İndirimler, mevsim sonlarında mevsimlik ürünleri tüketmek amacıyla yapılabileceği gibi firmaların satışı artırmaları amacıyla da yapılabilmektedir. Ürünün bir önceki fiyatına endekslenen tüketici, o üründe indirim gördüğü zaman psikolojik olarak etkilenmekte ve ürünü alma isteği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden indirim, tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen önemli bir faktördür.