Yıldırım Bayezid Kimdir?

04.04.2023 / Biyografi / Tarih

1360 yılında doğan Bayezid, babası Murat Hüdavendigar’ın vefatının ardından tahta çıkan dördüncü Osmanlı Devleti padişahıdır.

Yıldırım Bayezid Kimdir?

Her ne kadar hakkında farklı rivayetler varsa da Niğbolu Savaşı’nda cenk meydanına beklenmedik bir hızla geldiği için “Yıldırım” namıyla da anılan 1. Bayezid ilk yıllarında, Balkanlar'daki fetihlere devam etti ve Sırbistan, Bosna, Macaristan ve Karaman'ın bir kısmını ele geçirdi. 1393 yılında, Batı Anadolu'da Aydın Beyliği'ni fethetti ve İzmir'i Osmanlı topraklarına kattı. Ayrıca, 1394 yılında Niğbolu Savaşı'nda Bulgar ordusunu yenerek, Balkanlar'daki gücünü daha da arttırdı.

Yıldırım Bayezid, Osmanlı Devleti’nde birçok reform gerçekleştirdi. Devlet teşkilatını düzenledi, imar faaliyetlerine ağırlık verdi ve medrese sayısını arttırdı. Ayrıca, Anadolu'da birçok yol ve köprü inşa etti. Bu dönemde devlet sınırları içerisinde ekonomik, kültürel ve askeri anlamda birçok ilerleme kaydedildi.

Ancak 1402 yılında, Çin’e yapacağı sefer öncesinde batı sınırlarını korumak isteyen Timur’la ters düşen Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Savaşta yenilgiye uğradı ve esir düştü. Bu tarihten itibaren devlet içerisinde büyük bir karmaşa meydana geldi ve 13 sene süren hükümdarsız bir fetret devri gerçekleşti.

1. Bayezid, Osmanlı Devleti’nin fetihleri ve reformları konusunda önemli bir role sahipti. Her ne kadar Ankara Savaşı başarısızlığı birçok açıdan devleti geriye götürse de, dönemsel olarak aldığı kritik kararlarla Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip oldu.