Atın Ayağına Neden Nal Çakılır?

11.05.2023 / Genel / Eğitim

Sert bir yerde yürür veya koşarsa atın tırnakları çok çabuk aşınır. Belli bir süre sonra yürüyemez hale gelen atın ayağına nal çakılır.

Atın Ayağına Neden Nal Çakılır?

Toynak adı verilen atın ayağı nal dediğimiz demirle korunmazsa, atın ayakları kısa zamanda yaralanır ve zarar görür.

At, boynuz gibi sert bir maddeden yapılmış geniş bir tırnakla çevrilmiş olan üçüncü parmağının ucuyla yere basar. Çok eski zamanlarda, atın tırnağı nalla korunmazdı. Tırnağın kısa zamanda aşınması nedeniyle atın kabiliyetlerinden ve çalışmasından uzun bir süre yararlanmak mümkün olmazdı.

10'uncu yüzyıla doğru, Batıda atların tırnaklarına nal dediğimiz demirler konmaya başlandı. Bunlar, tırnağın ölü kısımlarına çakılan çivilerle tutturuluyorlardı. Bu metot yaygınlaşınca, atın çalışma randımanı çoğaldı.