Seçmeli Kuranı Kerim Dersi Materyalleri

Seçmeli Kuranı Kerim Dersi Materyalleri

Seçmeli Kuranı Kerim dersinde kullanabileceğiniz materyal ve takip formlarını sınıf düzeylerine uygun şekilde sizler için hazırladık.

Kur'an Zıddı Bir Yazıya İtiraz

Kur'an Zıddı Bir Yazıya İtiraz

Kerîm kitabı üstünkörü didikleyen bir eserden dökülen inciler; Kur’an dışında her haberi irdeleyen Hakkı Sıddık’tan o yapıta tekzipler.

Ozanca Meal: Mülk Suresi

Ozanca Meal: Mülk Suresi

Mülkü elinde tutan (Allah, bereketin kaynağıdır), ne mübarektir / Eşsizdir, hiç kimseyle mukayese edilemeyecek derecede cömerttir.

Her Hadis Şerif Değildir

Her Hadis Şerif Değildir

Anlatılan kıssalara, olaylara ve yapılan konuşmalara hadis denir. Ayetlerde Kur’an için 'hâze’l-hadîs’ ve 'ahsenü’l-hadîs’ denilmektedir.

Şamanizm Nedir?

Şamanizm Nedir?

Eski Türkler’in Tengricilik inancı, Türk Şamanizmi olarak da adlandırılmaktadır. Yeryüzündeki her varlık bir ruh barındırır.

Kalem Suresindeki Zenîm Meselesi

Kalem Suresindeki Zenîm Meselesi

İbni Abbâs'a göre zenimden kasıt, kaba saba hareketleri, bir aileye sonradan katılan ve soy olarak kendilerinden olmayan kişidir.

Dilimizdeki Nafile Farzdır

Dilimizdeki Nafile Farzdır

Birinin üzerine farz olmadığı halde kendiliğinden yaptığı iyiliğe nefel veya nafile denir. Fazladan yapılan ibadete de nafile denilmiştir.

Ululuk, Salt Allah'a Hastır

Ululuk, Salt Allah'a Hastır

Sözlükte “ulu ve yüce olmak” manasındaki mütekebbir, “zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar büyük, ulu” anlamına gelir.

Olmasaydı Vahiy Olmazdı Mevlid-i Nebiy

Olmasaydı Vahiy Olmazdı Mevlid-i Nebiy

Er-Rasül, özet olarak şuydu: / Âmine hatunun içinden doğdu; / Kırkında, Kur’an’la hayat buldu. / Kur’an sayesinde Efendimiz oldu.

Acil Sevap Planı (ASP)

Acil Sevap Planı (ASP)

Hazret-i Ömer efendimiz Kur’ân-ı Kerîm’i iki şey için okurmuş. Birincisi “Sevap” için. İkincisi '’yaşamak’’ için.

İstanbul'un Fethi

İstanbul'un Fethi

Bu Fetih’ten, bir Fâtih Rönesans’ı doğmuştu. Fakat biz bunu gereğince değerlendiremediğimizden, Batı Rönesans’ına yenildik.

Sahici Tövbe ve İstiğfar

Sahici Tövbe ve İstiğfar

Geceleri bir miktar kalkıp Kur’an’ı tetkik etmiyoruz. Bu yüzden, gündüzleri nerede ve ne kadar yanlış yaptığımızı bilmiyoruz.

Kadının Peygamberliği ve Yöneticiliği

Kadının Peygamberliği ve Yöneticiliği

Eşari: “Havva, Asiye, Sare, Hacer, Meryem ve Hz. Musa’nın annesine meleğin geldiği Kur'an’la sabit, şu halde peygamber olabilirler diyor.”

Kadir Suresi Kur’an Gecesi

Kadir Suresi Kur’an Gecesi

Kadir, bizim de kadr ve haysiyet diye ifade ettiğimiz şekilde şeref ve büyüklük anlamında olmasıdır ki “azamet ve şeref gecesi” demek olur.

Sahur / Seher

Sahur / Seher

Sahurda ne yapıyoruz? Rabbimizin bizden istediğini mi yapıyoruz yoksa kendi bildiğimizi mi okuyoruz? Bu konuya sahurun anlamıyla başlıyoruz.

Mümin Olmanın Şartları

Mümin Olmanın Şartları

Allah nezdinde mümin sayılabilmek için, kişinin, yaratıcısının kendisinden istediği vazifeleri mutlak surette yerine getirmesi gerekir.

İslâm, Allah'a Teslim Olmak Demektir

İslâm, Allah'a Teslim Olmak Demektir

İslâm kelimesinin çeşitli eserlerden derlediğimiz tariflerini vereceğiz. Önceden bildiğimiz gibi miymiş yoksa değil miymiş göreceğiz.

Kur'an'sızlık İslâmsızlıktır

Kur'an'sızlık İslâmsızlıktır

Biz bu Kitabı sana boş yere değil, aksine bir gaye uğruna yani insanların ve cinlerin bana kulluk etmesi adına lütfettik.

Yarım İman Dindar Yapmaz

Yarım İman Dindar Yapmaz

Tevbe 127’de indirilen ayetlerin bazı kişiler tarafından tenhalarda uygulandığını ve bu kişilerin birbirlerini kolladıkları anlatılmaktadır.

Her Âlim Adil Değildir

Her Âlim Adil Değildir

Mevzuya başlarken, en önce şu husus hatırlatılmalıdır: Âlimler, ille de Arapçayı bilenler değil, Kur’an’ın dilini çözenlerdir.

Müslim Miyiz, Mümin Miyiz?

Müslim Miyiz, Mümin Miyiz?

İslâm âlimleri arasında, dinî hayatın bütünlüğü açısından imanla amel arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğunda ihtilâf yoktur.

Bizi Aldatan Bizden Değildir

Bizi Aldatan Bizden Değildir

Müdaffif, “ölçüde ve tartıda hile yapan, ölçü ve tartıyı kendi menfaatine eksik tutan, eksik ölçüp tartan” anlamına gelmektedir.

Korona'dan Kuran'a

Korona'dan Kuran'a

Münafığın küfrü, kafirin küfründen daha çirkindir. Çünkü münafık, kafirde bulunmayan başka çirkinliklerle de vasıflıdır.

Maide 33

Maide 33

Allah’a itaat eden insanlar ile Allah’a isyan eden şeytanlar ve şeytancılar, birbirlerinin ezeli ve ebedi rakipleridirler.

Rengarenk Bir Yapı: Pembe Camii

Rengarenk Bir Yapı: Pembe Camii

İran’da bulunan çarpıcı güzellikteki tarihi cami Nasır el Mulk, geleneksel dış cephesinin duvarları arasında muhteşem bir sır saklıyor.

Sayfalar 1-25 (Toplam:43)
Sayfa:1 - 2« Önceki · Sonraki »