Domuz Eti Neden Haramdır?

09.06.2022 / Din / Genel

İslâm dini birtakım hayvanların etlerini yemeyi serbest bırakmışken, bazılarını yasaklamıştır. Domuz eti de yasak olan etlerdendir.

Domuz Eti Neden Haramdır?

Domuz etinin tüketimi Müslümanlar ve bazı dinler için haram kılınmıştır. Bu konu yıllardır tartışma konusu olarak gündeme gelmiştir.

Meşrû kılınan veya yasaklanan hayvan çeşitleri incelendiğinde, insan sağlığı için yararlı hayvanların etinin meşru, zararlı olanların ise yasaklanmış olduğu anlaşılır.

domuz eti neden haramdır

Pek çok kişinin merak ettiği sorulardan biri olan Müslümanlıkta domuz eti neden haramdır sorusuna bu yazımızda yanıt bulabilirsiniz.

Öncelikle domuz hayvanı, dişisini kıskanmayan tek hayvan olarak bilinmektedir. Eğer bir kişi domuz eti yerse eşini kıskanmama özelliği alacağı için tarih boyunca pek çok kesim domuz etini yememiştir.

Bu inanışa göre domuz eti düşmanlığın simgesi olarak bilinir.

Domuz etinin yasaklanmasına dair bir hikâye daha vardır. Aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit’in aşık olduğu Adonis’i, domuz kılığındaki Aras öldürmüştür. Domuz kılığında hainlik yaptığı için bu hayvan asırlarca sevilmemiştir. Bu cinayetten dolayı, kadınlar her ilkbahar sonunda yas tutup domuza lanet yağdırmaktadır. Lanetlenen tek hayvan olarak bilinir.

İslamiyet’e göre domuz etinin haram olmasının nedenlerinden biri insan sağlığına zarar vermesidir.

Bu durumla ilgili birçok ayet yer aldığı için, Müslümanlar da bu ayetlere göre hareket ettiğinden dolayı domuz etinin yenmesinin haram olduğu tarih boyunca bilinen bir gerçektir.

domuz eti neden haramdır

İslâm dini insanı maddî ve mânevî her türlü zarardan korumak için birtakım kurallar koymuş, bu arada beslenme konusunda da bazı temel prensipler belirlemiştir. İnsana zarar verebilecek pis ve kötü her şeyi yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanı da helâl kılıp serbest bırakmıştır

Domuz da (hınzîr) pis ve zararlı şeylerden kabul edilip etinin haram kılındığı Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça belirtilmiştir: “Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı”

Dinen domuz etinin neden haram olduğunu kanıtlayan ayetler, aklınızdaki soru işaretlerini giderecektir:

  • “Allah sizlere yalnız leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası adına kesilenleri haram kıldı.” (Bakara, 2/173; Nahl, 16/115)
  • “Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen… hayvanlar sizin için haram kılınmıştır.” (Mâide, 5/3)
  • “Ey Muhammed, de ki: Bana vahyolunanlar arasında, yiyen bir kişinin yediği herhangi bir şeyin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut domuz eti ki bunlar pistir, yahut doğru yoldan çıkarak, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanların yenmesi haramdır… ” (En’âm, 6/145)

domuz eti neden haramdır

Domuz Etinin Haram Kılınmasının Nedenleri

1. İmtihanın Gereği

Bir şeyin helal veya haram olması, Allah'ın emrine tabidir. Allah bir şeye "helal" derse helal, "haram" derse haram olur. Yani din bir imtihandır, insanlara yapılan bir tekliftir.

2. Zehirli Maddeler

Domuz eti çok yağlıdır. Yenildiği takdirde, bu yağ kana geçer. Böylece kan, yağ tanecikleriyle dolmuş olur.

3. Fazla Miktarda Kükürt

Domuz etinde bol miktarda bulunan sümüksü bağ dokusu, kükürt yönünden çok zengindir.

4. Aşırı Büyüme

Domuzda büyüme hormonu da çok fazladır. Doğduğu zaman birkaç yüz gram olan domuz yavrusu, altı ayda yüz kiloya erişir.

5. Deri Hastalıkları

Domuz etinin ihtiva ettiği histamin ve imtidazol denilen maddeler, deride kaşıntı hissi uyandırır.