Öğrenme Nedir?

01.09.2022 / Eğitim / Genel

Öğrenme konusunda şimdiye kadar birçok tanım geliştirilmiş, ancak öğrenme ile ilgili ortak bir tanım ortaya konulamamıştır.

Öğrenme Nedir?

Bununla birlikte öğrenmeyi en genel anlamıyla, davranışlarda meydana gelen nispeten kalıcı değişiklikler olarak tanımlamak mümkündür.

Öğrenme kavramına pazarlama ve tüketici davranışları açısından bakıldığında, öğrenme, geçmiş deneyimlerden kaynaklanır. İşletmeler, ürünler ve markalar ile ilgili olarak algılamalarda, düşüncelerde ve eylemlerdeki değişikliği açıklar. Öğrenme kavramının tanımındaki ögeler öğrenmenin üç temel özelliğini ortaya koyar. Bu özellikler şunlardır:

  • Öğrenme, davranışta meydana gelen değişikliktir. Söz konusu değişiklik olumlu ya da olumsuz yönde olabilir.
  • Öğrenme, tekrarlar ya da yaşantılar sonucu meydana gelen değişikliktir. Hiçkimse bilgi sahibi olarak doğmaz.
  • Öğrenme sonucu davranışta meydana gelen değişiklik kalıcıdır. Başka bir deyişle davranış değişiklikleri uzun süre devam etmelidir.

Öğrenme, planlı ve bilinçli olabileceği gibi farkında olmadan da gerçekleşebilir.

Ancak, öğrenme konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan biri de her davranış değişikliğinin öğrenme olmadığıdır. Bazı davranışlar öğrenme sonucunda gerçekleşmez. Buna göre;

  • Büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar (ergenlik çağına gelmiş çocuğun sesinin kalınlaşması)
  • Fizyolojik güdülerin (iç dürtülerin) etkisi ile yapılan davranışlar (açlık, susuzluk, uykusuzluk, vb.)
  • İçgüdüsel olarak yapılan davranışlar (yumurtadan çıkan yavrunun hemen suya doğru yönelmesi)
  • Refleks olarak yapılan davranışlar öğrenme değildir

Öğrenmenin kaynağı; eğitim, öğretim ve yaşantılardır.

Öğrenilenler kendi yaşantılara ve başkalarının geçmiş deneyimlerine dayanır. Öğrenmenin gerçekleşmesinde ise, istek, ihtiyaç, amaç ve ilgi çok önemlidir.

Öte yandan, öğrenme çevreye uyum olarak da tanımlanabilir. Birey mutlu olmak için sosyalleşmek ister ve bunun için de öğrenmesi gerekir. Öğrenmenin sosyalleşmede önemli bir rolü vardır. Öğrenme sonucunda birey toplumsal değer ve kuralları kazanır, toplumsal bir varlık hâline gelir. Burada üzerinde durulması gereken bir konu da öğrenmenin bir süreç olduğu ve bu sürecin ögelerinin de bilinmesi gerektiğidir. Dürtü; tatmin gerektiren kuvvetli bir uyarıcıdır. İpuçları da önemli uyarıcılardır ve tüketiciye yön verirler. Tepki; bir uyarıcıya karşı gösterilen davranıştır. Pekiştirme; bir davranışın ödüllendirme yoluyla kuvvetlendirilmesidir.