Petrol Neden Çok Değerli?

28.06.2022 / Ekonomi / Genel

Enerji savaşlarının yaşandığı dünyamızda petrol de en önemli ve en önde gelen enerji kaynaklarındandır.

Petrol Neden Çok Değerli?

Enerji kaynaklarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Petrol, taş anlamına gelen “petra” ve yağ anlamına gelen “oleum” kelimelerinin birleşiminden oluşur, günümüz dünyasının en değerli enerji kaynaklarından biridir. Denizlerin dibinde ölen organizmaların ve karalarda ölen canlıların zamanla toprak altında fosil haline gelmesiyle oluşur. Petrol, hidrokarbonlardan oluşan, arıtılmamış, kokusu olan, koyu renkli, yer altından çıkarılan, yoğun kıvamlı, doğal yanıcı mineral yağdır.

İnsanlık bugüne kadar pek çok bilimsel atılım yapmış, tüm dünyayı küresel olarak etkileyen pek çok buluş gerçekleştirmiştir. Bilimsel atılımların ve insanlığın durmadan ilerleyişinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de enerji ve ham maddenin doğal kaynaklarla sınırlı olmasıdır. Siz değerli okurlarımıza bu sınırlamayı insanlık için büyük ölçüde kaldıran, hayatlarımızı hem iyi yönde hem de kötü yönde derinden etkileyen petrolü anlatmayı, bunu da olabildiğince geniş bir yönden ele almayı hedefliyoruz.

Ham Petrolün Genel Özellikleri

Yazımıza başlarken petrolün önce ne olduğunu açıklamak doğru olacaktır. Petrol çoğunlukla sıvı hâlde bulunan, çeşitli renklerde bulunabilen, yağ kıvamında bir maddedir. Yoğun, kolaylıkla alev alabilen petrol, yeryüzünde doğal olarak bulunan katı, sıvı ve gaz hâldeki hidrokarbonların bir karışımıdır. Petrol kelimesi Latince "petra" ve "oleum" kelimelerinden türemiştir. Petra, Latince "kaya" anlamına gelirken, oleum kelimesi de "yağ" anlamına gelir. Ham petrolün rengi çıkarıldığı yere göre farklılık gösterebilir. Petrolün renginin değişkenlik göstermesinin sebebi, içeriğinde bulunan hidrokarbonların çeşitleri ve karışım oranlarındaki farktır.

Neden Çok Değerlidir

Uğruna ülkelerin savaş verdiği “kara elmas” olarak bilinen petrol, dünya için önemli bir enerji kaynağıdır ve maddi anlamda ülkelere çok büyük getirisi olduğu için bu kadar fazla önemsenmektedir.

Pek çok insan petrolün sadece ulaşım alanında kullanıldığını düşünse de petrol çok geniş kullanım alanına sahiptir. Günümüzde petrolün işlenmesiyle neredeyse 80 bin‘e yakın ürün elde edilmektedir. Petrol türevi ürünler en çok ulaşım ve enerji alanında kullanılsa da aklınıza gelebilecek her alanda petrolden üretilen ürünler kullanılmaktadır.

Petrolün ham haliyle kullanım alanı sınırlı olsa da petrol karbon ve türevlerine dönüştürülerek işlendikten sonra elde edilen ürünlerin değeri ve kullanım alanları artmaktadır. Örneğin, petrol işlenerek elde edilen bir ürün olan fuel oil, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilir. Kolay pompalanır, yanar ve tasarruf sağlar. Böylece ham petrol işlendikten sonra petrol birçok alanda işe yarar hale gelir.

Petrolün Kullanım Alanları

 • Hepimizin bildiği üzere petrol öncelikli olarak ulaşım alanında kullanılır. Benzin şeklinde otomobil ve diğer araçlarda kullanılır. 
 • Petrolün farklı yöntemlerle işlenmesiyle kara yolu dışında hava, deniz ve demir yolu ulaşım araçlarında da yakıt olarak kullanılır.
 • Evleri ısıtmak için kullanılan doğal gaz da petrol ürünüdür. Unutulmamalıdır ki ülkemizde enerji tüketiminde doğal gazın payı yaklaşık %30‘dur.
 • Evlerde yemek pişirmek için kullanılan tüplerin içindeki gazlar petrol işlenerek elde edilir.
 • Çelik, cam ve seramik üretiminde kullanılır.
 • Yalıtım malzemeleri olarak kullanılır.
 • Tarım için önemli olan gübrelerin ham maddesini oluşturur. Bunun dışında tarımda traktör yakıtı, seralarda ısıtma ve soğutma amacıyla petrol ürünleri kullanılır.
 • Petrol rafinesi sonucu: petrokimyasal ürünler (plastik), asfalt, mazot, fuel oil, benzin, gaz yağı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), parafin ve katran meydana gelir.
 • İlaç sektöründe kullanılır.
 • Deterjan, böcek ilacı ve çeşitli çözücülerin üretiminde kullanılır.
 • Tekstil ve boya sanayisinde kullanılır.
 • Kozmetik ürünlerde kullanılır.