Yapraklar Neden Küçük Çizgilerle Doludur?

19.06.2023 / Çevre / Eğitim

Bu küçük çizgilere damar denir. Bu küçük borucuklar besisuyunun her tarafta dolaşarak yaprağı beslemesini sağlar.

Yapraklar Neden Küçük Çizgilerle Doludur?

Ham besisuyu köklerden yapraklara doğru ağacın damarlarından geçerek çıkar. İşlenmiş besisuyu ise kalbursu katman damarlarla, yapraktan bitkinin diğer bütün organlarına dağılır. Ağaçsı demet damarları ayrıca dallara ayrılır ve ince çizgiler şeklinde yaprağın bütününü kaplar. Besleyici sıvıları işte bu damarlar taşır. Yani bir bakıma bu damarlar, yaprağın kan dolaşımı sistemidir.