2022 Yılında Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Bebek İsimleri

22.02.2024 / Genel

Bebeklerine en güzel, anlamlı ve geleceğe dair umutlar barındıran bir isim seçmek isteyen aileler için bu karar oldukça önemli ve özeldir.

2022 Yılında Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Bebek İsimleri

Türkiye'de her yıl en çok tercih edilen bebek isimleri, ailelerin zevklerini, kültürel değerlerini ve trendleri yansıtmaktadır. Bu yazıda, 2022 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimlerini inceleyeceğiz.

Ayrıca bu isimlerin anlamları ve kökenleri hakkında da bilgiler vereceğiz.

2022 Yılında En Çok Tercih Edilen Erkek Bebek İsimleri

  • Alparslan: Türkçe kökenli bir isim olup, "cesur aslan" anlamına gelir. "Alp" kelimesi Türkçe'de "kahraman, cesur" anlamına gelirken, "aslan" kelimesi ise yırtıcı bir hayvan olan aslanı ifade eder ve mecazen "çok cesur" kişilik için kullanılır. 8.332 erkek bebeğine bu isim verildi.
  • Yusuf: Yusuf" ismi, Arapça kökenli olup Kuran'da da bir peygamber olan Yusuf'un adıdır. İbranice köklerden gelen bu isim, "Allah çoğaltsın" veya "Allah katkıda bulunsun" anlamına gelir. İslam geleneğinde ve Kuran'da Yusuf peygamber, ahlaki güzelliği, sabrı ve Allah'a olan derin bağlılığı ile bilinir. 6.370 erkek bebeğine bu isim verildi.
  • Miraç: Miraç, İslami inanca göre Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Kudüs'e ve oradan da göklerin ötesine, Allah'ın huzuruna yaptığı manevi ve mucizevi gece yolculuğunu ifade eden "İsra ve Miraç" olayına atıfta bulunur. Bu nedenle, Miraç kelimesi "yükselme", "göğe çıkma" ve "manevi yükseliş" anlamına gelir. 5.043 erkek bebeğine bu isim verildi.
  • Göktuğ: Göktuğ ismi, "gök" yani gökyüzü ve "tuğ" yani eski Türklerde hükümdarlık alameti olan ve sancak anlamına gelen sözcüklerin birleşmesiyle oluşur. Bu isim, "gökyüzünün sancağı" ya da "hükümdarın gök gibi yüce ve ulu sancak taşıyıcısı" gibi anlamlar taşıyabilir. 4.956 erkek bebeğine bu isim verildi.
  • Ömer Asaf: “Hayatı boyunca vezir olan” anlamına gelen Ömer Asaf, “Erdemli, ileri görüşlü ve başarılı bir yaşantı.” olarak da kullanılmaktadır. 4.795 erkek bebeğine bu isim verildi.

Bu isimlerin haricinde 2022 yılında 4.601 aile erkek çocuğuna Eymen, 4.452 aile erkek çocuğuna Ömer, 4.362 aile erkek çocuğuna Aras, 3.913 aile erkek çocuğuna Mustafa ve 3.688 aile erkek çocuğuna Ali Asaf ismini koydu.

2022 Yılında En Çok Tercih Edilen Kız Bebek İsimleri

  • Zeynep: TDK’ya göre “Değerli taşlar, mücevherler” anlamına gelen Zeynep, “babasının süsü, babasının ziyneti” olarak da bilinmektedir. 8.876 kız bebeğine bu isim verilmiştir.
  • Asel: Asel ismi genellikle “Cennetteki dört ırmaktan biri, Bal Irmağı. Bal, tatlı şey” olarak kullanılmaktadır. 6.845 kız bebeğine bu isim verilmiştir.
  • Defne: Yunanca kökenli bir sözcüktür. Yüzyıllardan bu yana saflığın ve masumluğun simgesi olarak belirtilmektedir. Defne ismi güzel, iyi ve ahlaklı genç kız anlamına gelir. Yalnızca güzellik değil iffet ve temizlik ismin çağrıştırdığı diğer anlamlardır. 6.830 kız bebeğine bu isim verilmiştir.
  • Zümra: Zümra ismi güzel ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, güçlü ve bilgili demektir. Ayrıca bu isim zeki kadın anlamına da gelmektedir. 6.631 kız bebeğine bu isim verilmiştir.
  • Elif: Elif, Arap alfabesindeki ilk harftir. Elif isminin anlamı ise harfin ince ve uzun olmasından dolayı uzun boylu zarif kız anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Elif isminin dostluk yapan, sevgi dolu anlamlarına da geldiği bilinmektedir. 5.694 kız bebeğine bu isim verilmiştir.

Bu isimlerin haricinde 2022 yılında 5.634 aile kız çocuklarına Asya, 4.430 aile kız çocuklarına Azra, 3.802 aile kız çocuklarına Nehir, 3.798 aile kız çocuklarına Eylül ve 3.779 aile kız çocuklarına Ecrin ismini koydu.

Ayrıca Bakınız: