Asketizm Nedir?

22.12.2021 / Eğitim / Genel

Çilecilik olarak da tanımlanabilecek bu kavramlar, dünya nimetlerinden uzaklaşarak tamamıyla manevi bir hayat tarzına yönelmeyi ifade eder.

Asketizm Nedir?

Kimi yerde asetik ya da çileci olarak da geçen asketikler, içinde bulundukları toplumların bir parçası olarak yaşamlarına devam ederler ancak maddiyattan olabildiğince uzak ve dünyevi zevklerden tamamen mahrum kalacak şekilde bir düzen kurarlar. Genel anlamda günlerini oruç tutarak, tefekkür ederek ve manevi anlamda kendilerini yetiştirmeye çalışarak geçirirler.

Tasavvufta sıklıkla karşılaştığımız çile, zühd olarak adlandırılır. Belirli bir süre ya da süresiz olarak uygulanabilen zühd ile manevi edinimlerim günlük hayata yansıtılması ve benliğin disipline edilmesi hedeflenir. İslam’da, Hıristiyanlık’ta ve Budizm’de yansımaları görülmektedir. Felsefede radikal hedonizm ya da kanaat ahlakı olarak da geçmektedir.

Not: Asketizm, asketik, asetizm ya da asetik kelimeleri Türk Dil Kurumu (TDK)’da karşılık bulmamaktadır.

Hindistanda bir asketik