CDS Nedir?

06.11.2023 / Ekonomi / Genel

"Credit Default Swap" yani "Kredi Temerrüt Takası" ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle kredi riskini yönetmek için kullanılır.

CDS Nedir?

CDS (Credit Default Swap – Kredi Risk Primi) bir ülke tarafından alınan kredinin geri ödenmeme riskini ifade eder. Söz konusu risk değeri, kredi talebinde bulunan ülkenin finansal güvenilirliğini anlatır. CDS’in yüksek olması, ülkeler için iflas ve finansal kriz riskinin dikkate alınması gereken bir seviyede olduğunu gösterir.

CDS, yatırımcılar ve finansal kurumlar tarafından kullanılır. Yatırımcılar, CDS'leri kullanarak kredi riskini azaltabilirler. Finansal kurumlar, CDS'leri kullanarak kredi portföylerini hedge edebilirler.

CDS'ler, küresel finansal sistemde önemli bir rol oynar. CDS primleri, bir borçlunun kredi riskini yansıttığı için, CDS'ler finansal piyasalarda risk algısını ve fiyatlamayı etkiler.

CDN'nin Ülkelere Etkileri

CDS'lerin ülkelere hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir.

Olumlu etkiler:

  • CDS'ler, ülkelerin kredi riskini azaltmaya yardımcı olabilir. CDS'ler, yatırımcılar ve finansal kurumlar için bir sigorta poliçesi görevi görür. Bu, yatırımcıların ve finansal kurumların, bir ülkenin iflas riskini azaltmasına yardımcı olabilir.
  • CDS'ler, ülkelerin finansal piyasalara erişimini kolaylaştırabilir. CDS'ler, yatırımcıların ve finansal kurumların, bir ülkeden borçlanmayı daha kolay hale getirebilir. Bu, ülkelerin finansman bulmalarına ve ekonomik büyümelerini desteklemelerine yardımcı olabilir.

Olumsuz etkiler:

  • CDS'ler, ülkelerin iflas riskini artırabilir. CDS'ler, bir ülkenin iflas riskini artırabilir. Bu, bir ülkenin CDS primlerinin artmasına neden olabilir. CDS primlerinin artması, bir ülkenin borçlanma maliyetlerini artırabilir. Bu, ülkenin iflas riskini artırabilir.
  • CDS'ler, ülkelerin kredi notunu düşürebilir. CDS'ler, bir ülkenin kredi notunu düşürebilir. Bu, bir ülkenin borçlanma maliyetlerini artırabilir. Bu, ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz etkileyebilir.

CDS'ler aşağıdaki gibi kullanılır:

  • Yatırımcılar, kredi riskini azaltmak için CDS'leri kullanır.
  • Finansal kurumlar, kredi portföylerini hedge etmek için CDS'leri kullanır.
  • Hükümetler, CDS'leri kullanarak finansal piyasalardaki riskleri yönetmeye çalışır.

CDS Primleri Nasıl Hesaplanır

Kredi değerlendirme kuruluşlarının hesapladığı bir değer olan CDS risk priminin belirlenmesinde bazı parametreler rol oynar. Bu puanın hesaplanmasında yani CDS primi hesaplama sürecinde ülkenin genel ekonomik durumu ile siyasi koşulları da göz önünde bulundurulur. CDS risk priminin hesaplanmasında dikkate alınan diğer parametreler ise aşağıdaki gibidir:

  • Piyasanın güvenilirlik durumu
  • Ülke borcunun mevcut gayri safi hasılaya olan oranı
  • Söz konusu ülkenin mevcut bütçe açığı

CDS primleri, aşağıdaki gibi hesaplanır:

CDS primi = (kredi notu risk primi) / (kredi vadesi)

CDS Primlerinin Önemi

Kredi temerrüt takası risk priminin birincil önemi, yatırımcıların karar verme sürecine katkı sağlamasıdır. Aynı zamanda bu prim, yatırımcıları temerrüt riskine karşı korur. Kredi temerrüt risk priminin bir diğer önemi, piyasa istikrarını yansıtmasıdır. Risk primi; bir varlığın, şirketin veya ülkenin ekonomik refah düzeyi hakkında da bilgi verir.

Türkiye'de CDS'lerin Etkileri

Yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımları kademeli olarak uygulamaya alınırken, devam eden jeopolitik risklere karşın Türkiye'nin CDS'i gerilemeyi sürdürüyor.

Atılan adımlar sonrası Türkiye'nin CDS'i, 367,52 baz puana inerek Eylül 2021'den Kasım 2023’e kadarki süreçte en düşük seviyeyi gördü.