Değirmenin Çarkı Nasıl Döner?

28.04.2023 / Eğitim / Genel

Değirmenin çarkı, palet adı verilen maden veya tahta plakalardan yapılmıştır. Kanalın suyu, bu paletlerden birinin üzerine düşer.

Değirmenin Çarkı Nasıl Döner?

Bu şekilde çarkı hareket ettirir. Yer değiştiren paletin yerine ikincisi gelir. Su akmaya devam ettiği için, bu ikinci paletin üzerine de düşer. Onun da yerini değiştirtir. Böylece çarka devamlı bir hareket sağlanmış olur.

Akan bir dere yahut nehir suyunda hareket enerjisi vardır. Bu enerji, suyun kitlesi ve akış hızıyla oranlıdır. Değirmenin çarkı, palet veya kanat adı verilen madeni veya tahta plakalardan yapılmıştır. Bu plakalar çarkın merkezinden kenara doğru aynı aralıklarla yerleştirilmişlerdir.

Çarkın ekseni, suyun hareket enerjisi hesaplanarak en uygun yere konmuştur. Böylece belirli bir yükseklikten devamlı olarak dökülen su, paletlerden bir kısmını etki alanı içine alır. Su, paletlerden birinin üstüne düşünce tarak yer değiştirmesine sebep olur. Onun yerine gelen ikinci palet de, aynı güçle itilir. Böylece su, çarka bir dönme hareketi sağlamış olur.