Rekabet Türleri

20.07.2023 / Eğitim / Genel

İşletmeler, müşteriler ve toplum için çeşitli fonksiyonları olan rekabetin dört genel tipinden bahsedilmektedir.

Rekabet Türleri

Bu dört tip rekabetin hangisinin iş yapılan sektörde baskın olduğunun bilinmesi rakiplerle kurulacak iletişimin tarzı üzerinde etkili olacağından önemlidir.

Üzerinde durulması gereken başlıca rekabet türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Fiyat Rekabeti: Müşteriler, bir ürün veya hizmeti satın almak için bir fiyat öderler. Fiyat herhangi bir ürün veya hizmetin değerinin parasal ifadesidir. Herhangi bir ürün veya hizmetin piyasa fiyatı, tüketici düzeyinde ürün ya da hizmetin sağladığı fayda, yeryüzünde bol veya kıt olması ve kalitesine bağlı olarak şekillenirken, genellikle rakiplerin fiyatlarından daha düşük fiyatlarla bir ürün veya hizmet sunmanın müşterileri etkilediği varsayılır.

Kalite Temelli Rekabet: Pek çok firma fiyat temelli rekabettense, kalite temelli rekabeti tercih eder. Kalite temelli rekabet fiyat temelli rekabetten çok daha karmaşıktır çünkü müşteriler kaliteyi çok farklı şekillerde tanımlama eğilimi gösterebilirler. Dayanıklılık ve güvenilirlik, geleneksel olarak kalite ile ilişkilendirilen kavramlardır. Ürünün fiziksel doğasına ilişkin tasarım, renk kullanımı, tarz ve benzeri bazı özellikler de kalite ile ilişkilendirilmektedir. Aynı ya da benzer fiyatlı ürün ya da hizmetler arasında müşteriler, daha yüksek kalite atfettikleri ürün ya da hizmeti satın alma eğilimi göstereceklerdir.

Konum Temelli Rekabet: Konum, özellikle perakendecilik sektörlerinde büyük öneme sahiptir. Yaşadığınız yerdeki perakende dükkânlarının kendilerine seçtikleri kent içi konumları bir düşünelim. Genellikle perakendeciler alışveriş merkezlerinde, herkesin uğradığı pasajlarda ya da insan trafiğinin çok olduğu caddelerde olmayı tercih ederler. Daha iyi bir yer, birçok işletme için müşteriye daha yakın olmak ve daha sıklıkla tercih edilmek anlamına gelmektedir.

Zaman Temelli Rekabet: Müşteriler ihtiyaç duydukları ürün veya hizmetlere mümkün olan en kısa zamanda erişmek isterler. Zaman temelli rekabet özellikle müşterilerin rekabet içindeki ürün veya hizmetleri özdeş gördükleri sektörler için büyük öneme sahiptir. Müşterilere ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmeti en hızlı sunan örgütlerin başarı şansının daha yüksek olduğuna ilişkin varsayıma dayanır.

Ayrıca Bakınız