I. ve II. Balkan Savaşları

23.06.2020 / Eğitim / Tarih

Trablusgarp Savaşı sırasında zayıflayan Osmanlı Devleti’ne karşı Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Balkan Savaşlarını başlattı.

I. ve II. Balkan Savaşları

Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Rusların da desteğini alarak Osmanlı Devleti’ni balkanlardan atmak için I. Balkan Savaşı’nı başlattı. Savaşı ilk başlatan Karadağ olsa da en etkili Bulgaristan oldu.

Osmanlı Devleti, savaş öncesinde ekonomik krizden dolayı yaşı 35 ve üzeri olan askerleri emekli etmiştir. Geriye kalan tecrübesiz ve genç askerler ise Bulgaristan karşısında mağlup olunca Doğu Trakya kaybedildi. Savaş sırasında Şükrü Paşa ve Kâzım Karabekir esir düşmüştür. Bu mağlubiyetin ardından İngiltere aracılığı ile Osmanlı Devleti ve Balkan ülkeleri arasında 1913 yılında Londra Antlaşması İmzalandı.

balkan savaşlarında sırp askerleri

Balkan Savaşları sırasında Sırp Askerleri

Londra Antlaşması

 • Osmanlı Devleti - Bulgaristan sınırı MidyeEnez olacak
 • Osmanlı Devleti, bu sınır hattının batısından çekilecek.

I. Balkan Savaşı'nda Kaybedilen Yerler

 • Doğu Trakya
 • Batı Trakya
 • Makedonya
 • Ege Adaları
 • Selanik
 • Arnavutluk

Arnavutluk, I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devletidir. Bu da İslamcılık politikasının ilk defa etkisiz olduğunu gösterir. Bu gelişmenin ardından Osmanlıcılık politikası da son bulmuş ve Türkçülük politikası benimsenmeye başlandı.

Savaşın Kaybedilmesi Nedenleri

 • 4 cephede aynı anda savaşılması
 • 75 binden fazla askerin 35 yaş ve üzerinde olmasından dolayı terhis edilmesi
 • Osmanlı Devleti subayları aralarında ittihatçı, itilafçı ve halaskarcı şeklinde üçe bölünmüş ve askerleri parçalamışlardır. Ordu içerisine siyaset girmiş oldu. Saldırıyı gören bir grup, diğer gruba yardımcı olamayınca Osmanlı Devleti de mağlup olmuştur.

savaş sonrasında göç eden türkler

Savaşın Sonuçları

 • En karlı devlet Bulgaristan oldu. Bu da II. Balkan Savaşı’na sebep olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda toprağı kalmadı.
 • Balkan Savaşı sonrasında Arnavutluk’un kaybedilmesi ile 100 binlerce Türk, Anadolu’ya ulaşırken çeşitli saldırılara uğramış, topraklarına el konulmuş ve zorluklardan dolayı Anadolu’ya ulaşamadan hayatlarını kaybetmiştir.
 • Osmanlıcılık fikir akımı yerine Türkçülük fikir akımı güçlendi.
 • Batı Trakya azınlık sorunu günümüze kadar gelmiştir.
 • Yenilgiden hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakki, meclisi basarak yönetime el koymuştur. Bu olayın adı Babı-i Ali baskınıdır. Kamil Paşa hükümeti devrildi ve Mahmut Şefket Paşa hükümeti başa geçti.

balkan savaşları

Bulgaristan, I. Balkan Savaşı sonrasında diğer Balkan devletlerinden daha fazla toprak alınca, Balkan devleri ile Bulgaristan arasında bir gerilim oldu. Savaşa hazırlanan Balkan devletleri yanlarına Romanya’yı da aldı ama Bulgaristan daha hızlı davranıp saldırı düzenledi. Bu savaş II. Balkan Savaşı’nı başlatan olay oldu. Sırp ve Yunan askerleri Bulgaristan’ı püskürttü. Ardından Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan bir olup Bulgaristan’a saldırdı.

II. Balkan Savaşı sırasında Enver Paşa, kurduğu ordu ile Edirne’yi geri aldı. Bu durumda Londra Antlaşması fesih oldu. Osmanlı Devleti, Doğu Trakya’yı geri aldı. Edirne’yi tekrar geri alan Enver Paşa’ya “Edirne Fatihi” unvanı verildi.

Bulgaristan yenilince Balkan devletleri ile Bulgaristan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı. Bulgaristan, en zararlı devlet oldu. Zararını telafi etmek isteyen Bulgaristan, I. Dünya Savaşı’na katılacaktır.

Osmanlı Devleti, II. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması’nı imzalayacak. Bu antlaşma ile sınırlar ve azınlık halk sorunu çözüldü. Ardından Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında Atina Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile Girit tamamen Yunanistan’a verildi. Sınır ve azınlık hakları sorunu çözüldü. Sırbistan ile Osmanlı Devleti arasında da İstanbul Antlaşması yapıldı. Azınlık hakları ile taşınmaz mallar sorunu çözüldü.

Kaynak: Benim Hocam Yayınları