Rekabet Nedir?

20.07.2023 / Eğitim / Genel

Rekabet çok farklı amaçlarla farklı unsurlar vurgulanarak tanımlanabilen ve ekonomik, politik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır.

Rekabet Nedir?

Rekabet, en geniş anlamıyla; kıt bir şeyi paylaşmak veya bir ödül elde etmek amacıyla belli kural ve kısıtlamalar çerçevesinde temel özgürlüklerin ve insan haklarının garanti altına alındığı ve hiçbir ayrıcalığın ve ayrımcılığın olmadığı bir ortamda birden fazla oyuncu arasında oynanan bir oyun veya bir yarış olarak tanımlanabilir.

Bu tanımda beş temel noktayı tekrar vurgulamak rekabetin kavranabilmesi için önemlidir. Bu noktalardan birincisi amaca ilişkindir. Rekabetin olabilmesi için mutlaka herkesin ulaşmak istediği bir amacın olması ve başkalarının varlığının bu amacın gerçekleştirilmesini zora sokması gerekir.

Üzerinde durulması gereken ikinci nokta kurallara ve kısıtlamalara ilişkindir. Rekabet, oyuncuların istedikleri gibi davranabilecekleri bir oyun değildir. Herkesin belirlenmiş olan kural ve düzenlemelere uygun olarak davranması gerekmektedir.

Tanımda vurgulanan üçüncü nokta, temel özgürlüklerin ve insan haklarının garanti altına alınmasıdır. Bu temel özgürlükler, iktisadi alanda girişim özgürlüğü, akit özgürlüğü, mülkiyet özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve seyahat özgürlüğüdür.

Tanımda vurgulanması gereken dördüncü nokta ise hiç kimsenin veya kurumun ayrıcalıklı bir konumda olmaması ve hiçbir ayrımcılığın yapılmamasıdır.

Üzerinde durulması gereken son nokta ise oyuncu sayısının birden fazla olmasıdır. Eğer bir rakip yoksa rekabetten de söz edilemez.

Ayrıca Bakınız