Rekabeti Etkileyen Faktörler

20.07.2023 / Eğitim / Genel

İşletmelerin içinde bulundukları rekabet piyasasını anlayabilmeleri için aşağıda sıralanan noktalar üzerinde durmaları gereklidir.

Rekabeti Etkileyen Faktörler

Giriş hakkı: İşletmelerin bazı yatırım alanlarına girmeleri güçlü bir başlangıç yatırımı yapmayı gerektirebilir. Bu durum işletme için potansiyel rakiplerin kolayca göze alamayacağı bir masraf anlamına gelebileceğinden, gelecekte sektöre az sayıda rakibin gireceğine ilişkin bir garanti olarak algılanabilir.

Dış koruma: Araştırmalar ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda edilen endüstriyel ve ticari haklar işletmeler lehine kanunla korunmaktadırlar. Bu hak, aynı teknolojilere dayanarak üretimde bulunma yolunu işletmenin rakiplerine kapayabilir.

Yararlanılabilir pazar kısmı: İşletmeler için rekabet bağlamında çok önemli olan sorulardan bir tanesi de gelecekte elde edilecek pazar kısımları için mevcut rakiplerle mi, yoksa gelecekte pazara girecek rakiplerle mi mücadele edileceği sorusudur. Yararlanılabilir pazar kısımlarını elde etmek için üretim ve satışta ne gibi yenilik faaliyetlerine girişmek veya ne gibi pazarlama iletişimi çabalarına yönelmek gerekmektedir?

Sektördeki kârların gelişme durumu: Sektör kârları sektöre girmeyi düşünen rakipler için cesaret kırıcı olabilir, ancak sektöre girme oranın çok düşmesi, endüstriyel gelişmelerin ve yaratıcı yeniliklerin azalması sonucunu da beraberinde getirebilir.

Gelişmenin genel eğilimi: Sektördeki işletmeler arasındaki ilişkilerin niteliği de büyük önem taşımaktadır. Sektördeki gelişmelerin genel eğilimini takip etmek, rekabeti anlamak ve rakiplere ve potansiyel rakiplere karşı işletmeyi konumlandırmak için büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca Bakınız