Saltanatın Kaldırılması

30.06.2020 / Eğitim / Tarih

Lozan Barış Antlaşması’na hem Türkiye hem de Osmanlı Devleti davet edilince Doktor Rıza Nur’un teklifi ile saltanat kaldırılmıştır.

Saltanatın Kaldırılması

Daha önce Sevr Barış Konferansı için hem Türkiye hem de Osmanlı Devleti çağrılmıştı. Lozan görüşmeleri içinde her iki devlet çağrıldı. Bunun sebebi ise iki devlet arasında çatışma çıkartıp kendi isteklerini Türkiye’ye kabul ettirmek istiyorlardı. Bu durumu daha önce de gören Türkiye, Doktor Rıza Nur ve arkadaşlarının kanun teklifi ile 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı. Bu durum TBMM’nin yapmış olduğu ilk inkılap hareketi oldu.

Saltanat Neden Kalktı

 • Anadolu’da iki devletin olması ve bunun da uluslararası çıkarlara aykırı olması
 • Osmanlı Devleti’ne resmi olarak son vermek
 • Lozan’a hem Türkiye’nin hem de Osmanlı Devleti’nin birlikte çağrılması.
 • Ulus egemenliği önünde bir engel teşkil etmesi

Saltanatın kaldırılması sonucunda Padişah Vahdettin ve ailesi yurt dışına taşınmış ve hayatlarına Türkiye sınırları dışında devam etmişlerdir.

Sonuçları

 • Ulus egemenliği önündeki en büyük engel ortadan kalktı.
 • Lozan’a TBMM tek gitti.
 • Osmanlı Devleti resmi olarak sona erdi.
 • Anadolu da tek bir devlet hâkim kaldı.
 • Devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıktı
 • Laiklik adında atılan ilk adım olmuştur.
 • I. TBMM’nin yaptığı tek inkılap hareketidir. (Ayrıca Bakınız: I. TBMM Dönemi)