Etkili İletişim Teknikleri

24.04.2019 / Eğitim / Genel

Her dönemde ve ortamda organize olmanın ve işleri yoluna koymanın en önemli unsurlarından biri, yaygın ve etkili iletişim sağlayabilmektir.

Etkili İletişim Teknikleri

Etkili iletişim, bir zaman yönetimi unsurudur. İletişimde yeteri derecede açık olunursa iletilmek istenen mesaj, etkin bir biçimde alıcıya ulaşmış olur. İletişim yeteneği zayıf olanlar, sürekli olarak karışıklığa neden olurlar.

Etkili İletişim Teknikleri

Toplum yaşamı iletişimle daha güzel hale getirilir. Birey, grup ya da toplumların kendi aralarında kurdukları çeşitli ilişkileri düzenleyen kuralları, mevkileri gereğince tanıyıp onlara uygun davranışta bulunabilmeleri kendi aralarında etkin bir iletişimin bulunmasına bağlıdır.

Etkin iletişimin aşamaları şunlardır:

 • Hedefi bilgilendirmek
 • Hedefin tutum ve davranışlarını değiştirmek
 • Hedefin tutum ve davranışlarını devam ettirmek

İletişim sürecimizin etkin iletişim olmasını isteriz. Etkin iletişim sonucunda hedef üzerinde şu iletişim etkilerinin oluştuğu görülür:

 • Hedefin bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişme
 • Hedefin tutum ve davranışlarında görülen değişme
 • Hedefin açık davranışlarında görülen değişme

Etkili İletişim Teknikleri

Bir iletişim etkinliğinin beş temel amacı vardır:

 • İletilecek mesajın kodlanması ve iletilmesi
 • Mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi
 • Mesajın algılanması ve değerlendirilmesi
 • Mesajın kabul edilmesi
 • Mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi

Yukarıda sayılan unsurlar dikkate alındığında iletişimin asıl amacı; kaynağın gönderdiği mesajın kodunun alıcı tarafından çözülüp algılanması değil mesajın içeriği doğrultusunda alıcının mesaja göre olumlu geri bildirimde bulunmasını sağlamaktır.

Kaynak: MEGEP