Halkla İlişkilerin Amaçları

23.06.2023 / Eğitim

Halkla ilişkiler faaliyetinin temel amaçları hedef kitlenin güvenini, ilgisini ve anlayışını kazanmaktır. Yani kurum ve kuruşlar hedef kitleleri ile etkili bir iletişim sağlamalı ve bunu sürekli kılmalıdır.

Halkla İlişkilerin Amaçları

Halkla ilişkilerin amacı kurum, kişi ve kuruluşların kararlarına yön verirken onlara yardımcı olmaktır. Halkla ilişkilerin bir kurumda uygulanabilmesi için kuruluşun yapısının buna müsait olması gerekmektedir. Halkla ilişkilerin örgütlerde uygulanmasındaki temel amaç başarılı bir kurum kültürünü geliştirmektir. Bunu yaparken de kaliteli hizmet sağlayan, insan değerini göz önünde bulunduran, kamuoyuna güven veren, esnek bir yönetim anlayışına sahip olan, sosyal sorumluluk bilinci bulunan kültürel ve sosyal hizmete yatırımların yapılması önemlidir.

Bunlar göz önünde bulundurularak halkla ilişkilerin amaçlarını toplumsal açıdan izlenen amaçlar ve işletmeler açısından izlenen amaçlar olarak gruplandırabiliriz.

Toplumsal açıdan izlenen amaçları

Kurumlar sosyal bir çevre içinde yer aldıkları için sosyal sistem olarak kabul edilir ve ihtiyaçları olan kaynakları da bu çevreden sağlar. Kurumların kendi çıkarlarına kaynak sağlayabilmeleri için toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeleri gerekmektedir. Varlıklarını sürdürmek isteyen kurumların bu döngüyü sürdürmeleri gerekmektedir.

Halkın sorunlarına sahip çıkan işletmeler toplum tarafından kabul görmektedir. Çünkü toplum kendisine, yalnızca firmanın ürünlerini satın alan tüketici gözü ile bakılmasından hoşlanmaz.

Toplum, hizmet ve ürün arz eden kuruluşları daha yakından tanımak ve haklı olarak firmaların üretim ve satış dışında topluma ne gibi katkılarda bulunduğunu ve sosyal sorumluluk yüklendiğini görmek ister. Çünkü toplum insan olmadan işletmenin varlığını sürdüremeyeceğini bilmekte. Öyleyse işletmenin varlığının sebebi olan topluma sosyal içerikli hizmetler sunması gerekir ve bunlar bir yardım değil işletmenin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

Halkla ilişkilerin toplumsal açıdan izledi amaçlar aşağıdaki gibidir:

 • Halkla yüksek kalitede iletişim kurmak ve sürdürmek
 • Halkın aydınlanmasını sağlamak
 • Halkın yönetimle olan işlerini daha kolay halletmesini sağlamak
 • Halkla olan problemlerin nedenlerini araştırmak ve elde edilen verilerin analiz edilerek çözüm yollarının bulunması
 • Halkla birlikte hareket ederek işlerin daha kolay ve rahat gerçekleşmesini sağlamak
 • Halkın şikâyet ve isteklerinin alınması, bunların düzeltilmesi ve sağlanması için çalışmaların yapılması

İşletmenin sosyal sorumluluklarının artması için toplumla bir araya gelmeli, onlarla çalışılmalı ve yaşanmalıdır. Bunun sonucunda ise ortak işler ve çıkarlar söz konusu olmaya başlar. Böylece ortaya çıkan bu yeni modelin sonucu olarak işletmede halkla ilişkiler ön plana çıkar ve işletmenin halkla ilişkiler politikaları hayata geçirilmiş olur.

İşletmeler açısından amaçları

Sanayi Devrimi’nin getirdiği küreselleşme ile ülkeler sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda birbirine yakınlaşmış ve bütünleşmiştir. Bu durum sınırların kalkmasını, uluslararası sermaye hareketlerinin hızlanmasını ve çok uluslu firma sayısının çoğalmasını sağlamıştır. İşletmenin pazarda varlığını sürdürmesi ve pazardan daha fazla pay alabilmek için üretimin yapılıp nihai tüketiciye ulaştırılmasının yanında halkla ilişkiler faaliyetlerine de ağırlık vermek zorunda olduğunu göstermiştir.

Halkla ilişkilerin amacı yalnız imaj ve medya desteği değildir. Bugün halkla bütünleşmeyen onun isteklerini göz önünde bulundurmayan kurumlar varlıklarını sürdürememektedir. Halkla ilişkilerin amaçları şunlardır:

 • Satışları artırmak
 • Saygınlık sağlamak
 • Kurumun imajını değiştirmek
 • Medya ile olumlu alışverişte bulunmak
 • İşletmenin ürün, hizmet ve politikalarını tanıtmak
 • Yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek
 • Güven sağlamak ve artırmak
 • Komşuluk ilişkilerini iyileştirmek
 • Politik ilişkileri iyileştirmek ve sağlamlaştırmak
 • Hisse senetlerinin güvenirliğini korumak
 • Çalışanların verimliliğini artırma
 • Finansal olarak güçlenmek
 • Özel girişimcilik konusunda örnek olmak
 • Endüstriyel ilişkileri sağlamak ve güçlendirmek
 • Satın alımlar sonrasında da müşterilerin ilgisinin devamını sağlamak
 • Bir ürünün dönüşümünü organize etmek
 • Pazarı eğitmek
 • Yanlış anlaşılmaları önlemek