Kulak Ağrısı Nedir?

25.06.2022 / Sağlık / Genel

Kulak ağrısı, kişiyi oldukça fazla rahatsız eden ve günlük hayatına devam etmesini engelleyen ağrılardandır.

Kulak Ağrısı Nedir?

Çocuklarda görüldüğü gibi yetişkinlerde de gözlenebilen bu şikâyette, zonklama, yanma, batma gibi farklı ağrı çeşitleri ortaya çıkabilir. Kulağın ağrıdığı bölge ve diğer gözlenen semptomlara bağlı olarak farklı sağlık problemleri sonucunda oluşabilir.

Kulak; dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle ağrının kaynağını bulmak için, öncelikle kulağın hangi bölümünün ağrıdığını saptamak gereklidir.

Kulak Ağrısı Neden Olur?

Özellikle çocuklarda gözlenen kulak ağrılarının en sık gözlenen nedeni orta kulak enfeksiyonlarıdır. Soğuk algınlığından sonra, çocukların aile hekimlerine getirilmesinin en yaygın ikinci nedeni orta kulak enfeksiyonlarıdır. Orta kulak enfeksiyonları tıp dilinde otitis media olarak adlandırılır. Yapılan bir çalışmaya göre 3 yaşından küçük çocukların %30’u her yıl otitis media nedeniyle doktora götürülür. Hatta, 3 yaşına gelinceye kadar çocukların %80 ile %90’ı akut otitis media geçirmiştir. Orta kulak enfeksiyonu, 6-15 ay arasında sıklıkla gözlenirken, 5 yaş sonrasında görülme sıklığında ciddi bir düşüş olur. Yuva ve kreşlere giden çocuklar daha fazla risk altındadır. Orta kulak enfeksiyonu çocuklar kadar olmasa da, yetişkinlerde de gözlenebilir.

Bebeklerde Kulak Ağrısı

Bebeklerde kulak ağrısı çoğunlukla kulak enfeksiyonları nedeniyle görülür. Boğaz ağrısı ve üst solunum yollarındaki rahatsızlıklar nedeniyle de bebeklerde kulak ağrısı görülebilmektedir. Bebekler hastalandığında kulak zarının arkasında kadar yayılan enfeksiyonlar bebeğin kulağının ağrımasına neden olabilir.

Yansıyan Kulak Ağrıları

Bunların dışında bir de yansıyan kulak ağrıları vardır. Yansıyan kulak ağrıları baş ve yüz bölgesindeki çeşitli hastalıkların aynı sıvı uçları ile etkileşime geçip kulak bölgesine yaptığı ağrılardır. Mesela bademcik iltihapları, boğazdaki iltihaplar özellikle yutkunma esnasında kulakta şiddetli bir ağrıya yol açar. Ve klinik bulgu olarak hiç bir iltihap olmamasına karşın kulak ağrısı olarak çıkabilir. Yine faranjitler, boğaz reflüleri özellikle mide asidinin yukarı doğru kaçması ve asitli yiyecekler sonrasındaki kulak ağrılarında mutlaka çok sık karşımıza çıkan neden de boğaz reflüsüdür. Diş sıkma, çene eklem bozuklukları özellikle beyaz yakalılarda görülen strese bağlı kulak ağrısı nedenidir. Çoğunlukla yapılan kulak muayenelerinde kulakta her hangi bir enfeksiyon görülmez ama hastaların diş ve ağız muayeneleri yapıldığında çene eklemi bölgesinde hassasiyet ve dişlerinde travmaya bağlı bozulmalar tespit edilir. Bu yüzden kulak ağrılarında mutlaka çene eklemi kontrolü ve diş sıkmanın olup olmadığı öyküde sorgulanır. Nadiren de gırtlak kanserleri, baş boyun tümörleri aynı sinirden kök alması nedeniyle kulak ağrısı bulgusu yaratabilir. Bu nedenle kulak ağrısının nedeni mutlaka detaylı olarak araştırılmalı ve bir kulak ağrısı olduğunda hastanın sadece kulak bölgesinin muayenesi değil detaylı bir kulak, burun, boğaz ve baş boyun muayenesinin yapılması gerekir. Böylece gırtlak kanserine bağlı, baş boyun tümörüne bağlı kulak ağrıları da gözden kaçmaz.

Kulak Ağrısı Sebepleri

Kulak ağrılarının başlıca sebebi enfeksiyonlardır. Kulağın farklı bölümlerinde oluşan enfeksiyonlara, farklı bulgular eşlik edebilir. Örneğin; iç kulak enfeksiyonunda, kulak ağrısının yanında mide bulantısı, baş dönmesi veya kusma gözlenirken, dış kulak enfeksiyonlarında kulak kepçesinde ya da yolunda şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gözlenebilir. Orta kulak enfeksiyonlarında ise zaman zaman ateş ya da kulakta doluluk hissi vardır.

Kulak Ağrısının Sınıfları

Kulak ağrılarının bir diğer sınıflandırılması ise ağrının primer ya da sekonder olmasına göre yapılmaktadır. Kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve iç kulak hastalıklarında ortaya çıkan ağrıya, primer (birincil), diğer organların hastalıklarında ortaya çıkan ağrıya ise sekonder (ikincil) ya da yansıyan kulak ağrısı denilmektedir.

Kulak Ağrısına Hangi Bitki İyi Gelir?

  • Meyan Kökü
  • Nane
  • Turp ve hardal yağı
  • Zencefil Tozu
  • Soğan
  • Sarımsak ve susam yağı