Marka Hakkının İhlali

01.11.2023 / Genel

Taklit yani çakma ürün satmak, marka hakkının ihlali olarak kabul edilir ve yasalar tarafından suç sayılır.

Marka Hakkının İhlali

Marka hakkı, bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayan ve bu işletmeye ticari itibar sağlaması amaçlanan bir fikri mülkiyet hakkıdır. Tescilli bir marka, tescil sahibine, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler için o markayı kullanma ve başkalarının kullanımını engelleme hakkı verir.

Marka hakkının ihlali, tescilli bir markanın, marka sahibinin izni olmaksızın, aynı veya benzer bir mal veya hizmet için kullanılmasıdır. Marka hakkının ihlali, hem hukuki hem de cezai yaptırımlara tabidir.

Hukuksal Yaptırımlar

Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibi, markasının kullanımını engellemek için dava açabilir. Dava sonucunda, mahkeme, markanın kullanımını durdurma, markanın kullanımının engellenmesine yönelik idari önlemler alınmasını sağlama, markanın kullanımının neden olduğu zararın tazmin edilmesini ve markanın itibarının zedelenmesinin önlenmesine yönelik önlemler alınmasını hükmedebilir.

Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibinin ileri sürebileceği hukuksal talepler şunlardır:

 • Markanın kullanımını durdurma: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın kullanımını durdurma kararı verebilir. Bu karar, markanın kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak engelleyen tüm eylemleri kapsayabilir.
 • Markanın kullanımının engellenmesine yönelik idari önlemler alınması: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın kullanımının engellenmesine yönelik idari önlemler alınmasına karar verebilir. Bu önlemler, örneğin, markanın kullanıma sunulmasını engelleyen idari işlemlerin yapılmasını, markanın kullanımına ilişkin ürünlerin toplatılmasını veya markanın kullanımının engellenmesi için gerekli diğer önlemlerin alınmasını içerebilir.
 • Markanın kullanımının neden olduğu zararın tazmini: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın kullanımının neden olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için karar verebilir. Maddi zararlar, örneğin, markanın kullanımı nedeniyle elden kaçan kar, markanın itibarının zedelenmesinden kaynaklanan zararlar ve markanın kullanımının engellenmesi için yapılan masrafları içerebilir. Manevi zararlar ise, örneğin, markanın kullanımı nedeniyle marka sahibinin yaşadığı üzüntü, elem ve itibar kaybından kaynaklanan zararları içerebilir.
 • Markanın itibarının zedelenmesinin önlenmesine yönelik önlemler alınması: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın itibarının zedelenmesinin önlenmesine yönelik önlemler alınmasına karar verebilir. Bu önlemler, örneğin, markanın kullanımıyla ilgili yanlış veya yanıltıcı bilgilerin düzeltilmesini, markanın kullanımıyla ilgili reklamların durdurulmasını veya markanın kullanımıyla ilgili ürünlerin piyasadan toplatılmasını içerebilir.

Cezai Yaptırımlar

Marka hakkının ihlali, Türk Ceza Kanunu'nun 566. maddesine göre suç teşkil eder. Bu maddeye göre, marka sahibinin izni olmaksızın, tescilli bir markanın aynı veya benzerini, mal veya hizmetler için kullanmak, marka hakkına tecavüz olarak kabul edilir. Marka hakkına tecavüz eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka hakkının ihlali halinde, cezaya hükmedilebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

 • Markanın tescilli olması: Marka hakkının ihlali, ancak tescilli bir marka için söz konusu olabilir.
 • Markanın izinsiz kullanılması: Marka sahibinin izni olmaksızın, markanın kullanılması gerekir.
 • Markanın aynı veya benzer olması: Markanın aynı veya benzer olması gerekir.
 • Markanın mal veya hizmetler için kullanılması: Markanın mal veya hizmetler için kullanılması gerekir.

Marka hakkının ihlali halinde, cezanın miktarı, markanın önemi, ihlal teşkil eden kullanımın niteliği ve markanın kullanımının neden olduğu zarar gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Marka hakkının ihlali halinde, cezaya ek olarak, markanın kullanımının durdurulması ve markanın kullanımının neden olduğu zararın tazmini gibi hukuki yaptırımlar da uygulanabilir.

Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibi, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir. Suç duyurusu üzerine, Cumhuriyet Savcılığı, gerekli soruşturmayı yürüterek, iddianame hazırlar ve iddianameyi mahkemeye sunar. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse, ceza davasını açar.

Marka hakkının ihlali, fikri mülkiyet hakkının korunması açısından önemli bir suçtur. Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibinin ticari itibarı zedelenebilir ve maddi ve manevi zarara uğrayabilir. Bu nedenle, marka hakkının korunması için gerekli hukuki ve cezai önlemlerin alınması önemlidir.

Marka Hakkı İhlalinin Türleri

Marka hakkının ihlali, tescilli bir markanın, marka sahibinin izni olmaksızın, aynı veya benzer bir mal veya hizmet için kullanılmasıdır. Marka hakkının ihlali, hem hukuki hem de cezai yaptırımlara tabidir.

Marka hakkının ihlali, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bu şekillerden bazıları şunlardır:

Aynı veya benzer markanın kullanılması

Marka sahibinin izni olmadan, aynı veya benzer bir markanın kullanılması, marka hakkının ihlali olarak kabul edilir. Markanın aynı veya benzer olup olmadığı, markaların görsel, işitsel ve anlamsal yönden benzerliği dikkate alınarak değerlendirilir.

Markanın karıştırıcı biçimde kullanılması

Markanın karıştırıcı biçimde kullanılması, markanın sahibinin ticari itibarını zedeleyebilir. Bu nedenle, marka sahibinin izni olmadan, markanın karıştırıcı biçimde kullanılması da marka hakkının ihlali olarak kabul edilir. Markanın karıştırıcı biçimde kullanılıp kullanılmadığı, markaların benzerliği, markaların kullanıldığı mal veya hizmetlerin benzerliği ve markaların kullanıldığı coğrafi bölge dikkate alınarak değerlendirilir.

Markanın kullanımının engellenmesi

Marka sahibinin izni olmadan, markanın kullanımının engellenmesi, marka hakkının ihlali olarak kabul edilir. Markanın kullanımının engellenmesi, markanın kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak engelleyen tüm eylemleri kapsayabilir.

Marka hakkının ihlal edildiğinin tespiti için, markanın tescil kapsamı ve ihlal teşkil eden kullanımın niteliği dikkate alınır. Marka hakkının tescil kapsamı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan marka sicillerinde yer almaktadır. İhlal teşkil eden kullanımın niteliği ise, markanın aynı veya benzer olup olmadığı, markanın karıştırıcı biçimde kullanılıp kullanılmadığı ve markanın kullanımının engelleyici nitelikte olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibi, markasının kullanımını engellemek için dava açabilir veya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Marka Hakkının İhlal Edildiğinin Tespiti

Marka hakkının ihlal edilip edilmediğinin tespiti için, markanın tescil kapsamı ve ihlal teşkil eden kullanımın niteliği dikkate alınır. Marka hakkının tescil kapsamı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan marka sicillerinde yer almaktadır. İhlal teşkil eden kullanımın niteliği ise, markanın aynı veya benzer olup olmadığı, markanın karıştırıcı biçimde kullanılıp kullanılmadığı ve markanın kullanımının engelleyici nitelikte olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

Markanın tescil kapsamı

Marka hakkının tescil kapsamı, markanın kullanılabileceği mal veya hizmetleri ve markanın görsel, işitsel ve anlamsal yönden ayırt edici unsurlarını içerir. Marka hakkının tescil kapsamı, marka sicillerinde yer almaktadır.

İhlal teşkil eden kullanımın niteliği

Marka hakkının ihlali, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın aynı veya benzer şekilde kullanılması, markanın karıştırıcı biçimde kullanılması veya markanın kullanımının engellenmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Aynı veya benzer markanın kullanılması

Marka sahibinin izni olmadan, aynı veya benzer bir markanın kullanılması, marka hakkının ihlali olarak kabul edilir. Markanın aynı veya benzer olup olmadığı, markaların görsel, işitsel ve anlamsal yönden benzerliği dikkate alınarak değerlendirilir.

Markanın karıştırıcı biçimde kullanılması

Markanın karıştırıcı biçimde kullanılması, markanın sahibinin ticari itibarını zedeleyebilir. Bu nedenle, marka sahibinin izni olmadan, markanın karıştırıcı biçimde kullanılması da marka hakkının ihlali olarak kabul edilir. Markanın karıştırıcı biçimde kullanılıp kullanılmadığı, markaların benzerliği, markaların kullanıldığı mal veya hizmetlerin benzerliği ve markaların kullanıldığı coğrafi bölge dikkate alınarak değerlendirilir.

Markanın kullanımının engellenmesi

Marka sahibinin izni olmadan, markanın kullanımının engellenmesi, marka hakkının ihlali olarak kabul edilir. Markanın kullanımının engellenmesi, markanın kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak engelleyen tüm eylemleri kapsayabilir.

Marka hakkının ihlal edilip edilmediğinin tespiti, uzman bir görüşe ihtiyaç duyulan bir konudur. Marka hakkı ihlali iddiasında bulunan kişi, markanın tescil kapsamını ve ihlal teşkil eden kullanımın niteliğini dikkate alarak, bir hukuk bürosuna veya marka tescili konusunda uzmanlaşmış bir kişiye danışabilir.

Marka Hakkının Korunması

Marka hakkı, bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayan ve bu işletmeye ticari itibar sağlaması amaçlanan bir fikri mülkiyet hakkıdır. Tescilli bir marka, tescil sahibine, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler için o markayı kullanma ve başkalarının kullanımını engelleme hakkı verir.

Marka hakkının korunması, hem marka sahibinin hem de tüketicilerin menfaatinedir. Marka sahibinin, markasının ticari itibarını koruması ve haksız rekabetten korunması için marka hakkının korunması gerekir. Tüketiciler ise, markaların ayırt edici özellikleri sayesinde, satın almak istedikleri mal veya hizmetleri doğru bir şekilde seçebilirler.

Marka hakkının korunması, hukuki ve cezai yaptırımlarla sağlanır. Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibi, markasının kullanımını engellemek için dava açabilir veya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Marka hakkının hukuki korunması

Marka hakkının hukuki korunması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş bir markanın, marka sahibinin izni olmaksızın, aynı veya benzer mal veya hizmetler için kullanılması halinde geçerlidir. Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibi, markasının kullanımını engellemek için dava açabilir.

Marka hakkının ihlali halinde, marka sahibinin ileri sürebileceği hukuksal talepler şunlardır:

 • Markanın kullanımını durdurma: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın kullanımını durdurma kararı verebilir. Bu karar, markanın kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak engelleyen tüm eylemleri kapsayabilir.
 • Markanın kullanımının engellenmesine yönelik idari önlemler alınması: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın kullanımının engellenmesine yönelik idari önlemler alınmasına karar verebilir. Bu önlemler, örneğin, markanın kullanıma sunulmasını engelleyen idari işlemlerin yapılmasını, markanın kullanımına ilişkin ürünlerin toplatılmasını veya markanın kullanımının engellenmesi için gerekli diğer önlemlerin alınmasını içerebilir.
 • Markanın kullanımının neden olduğu zararın tazmini: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın kullanımının neden olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için karar verebilir. Maddi zararlar, örneğin, markanın kullanımı nedeniyle elden kaçan kar, markanın itibarının zedelenmesinden kaynaklanan zararlar ve markanın kullanımının engellenmesi için yapılan masrafları içerebilir. Manevi zararlar ise, örneğin, markanın kullanımı nedeniyle marka sahibinin yaşadığı üzüntü, elem ve itibar kaybından kaynaklanan zararları içerebilir.
 • Markanın itibarının zedelenmesinin önlenmesine yönelik önlemler alınması: Mahkeme, marka sahibinin talebi üzerine, markanın itibarının zedelenmesinin önlenmesine yönelik önlemler alınmasına karar verebilir. Bu önlemler, örneğin, markanın kullanımıyla ilgili yanlış veya yanıltıcı bilgilerin düzeltilmesini, markanın kullanımıyla ilgili reklamların durdurulmasını veya markanın kullanımıyla ilgili ürünlerin piyasadan toplatılmasını içerebilir.

Marka hakkının cezai korunması

Marka hakkının ihlali, Türk Ceza Kanunu'nun 566. maddesine göre suç teşkil eder. Bu maddeye göre, marka sahibinin izni olmaksızın, tescilli bir markanın aynı veya benzerini, mal veya hizmetler için kullanmak, marka hakkına tecavüz olarak kabul edilir. Marka hakkına tecavüz eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka hakkının ihlali halinde, cezaya ek olarak, markanın kullanımının durdurulması ve markanın kullanımının neden olduğu zararın tazmini gibi hukuki yaptırımlar da uygulanabilir.

Marka hakkının korunması için alınabilecek önlemler

Marka hakkının korunması için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Markanın tescili: Marka hakkının korunması için en önemli önlem, markanın tescilidir. Marka tescili, marka sahibine, markanın kullanımının engellenmesine yönelik hukuki ve cezai korumalar sağlar.
 • Markanın doğru kullanımı: Marka, tescil edildiği mal veya hizmetler için kullanılmalıdır. Marka, tescil edildiği mal veya hizmetler dışında kullanılmamalıdır.
 • Markanın taklit edilmesine karşı önlem alınması: Marka, taklit edilmeye karşı korunmalıdır. Marka, taklit edilmeye karşı önlem alınmadığı takdirde, marka hakkının ihlali ile karşı karşıya kalınabilir.
 • Markanın düzenli olarak kullanılması: Marka, düzenli olarak kullanılmalıdır. Marka, düzenli olarak kullanılmadığı takdirde, markanın tescil edilmesi iptal edilebilir.