Öğrenme Şekilleri

18.07.2023 / Eğitim / Genel

Öğrenme, belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, gerektiğinde bunları değiştirip yenilerini edinebilme yeteneği.

Öğrenme Şekilleri

Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda belli bir olgu, olay veya durum ile ilgili olarak bilgisini, anlayışını veya davranışını değiştirme sürecinden oluşur. Buna göre öğrenme şekillerini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

Algılama yoluyla öğrenme: Bireyin dış dünyadaki nesneler hakkında duyu organları yoluyla duyumsadığı mesajların beyinde yorumlanması ve anlam kazandırılmasıdır. Ancak bu mesajların anlamları, bireyin bilgiyi algılamasına bağlı olarak, her birey için farklı olabilir. Örneğin; Ayşe, çok fazla acılı biber sosu kullanılarak hazırlanmış bir yemeğin tadına baktığında, “berbat” diyerek bir bardak su için musluğa koşar. Aynı yemeğin tadına bakan Aslı ise, büyük bir hoşnutluk edasıyla gülümser ve “harika” der. Görüldüğü üzere, Ayşe ve Aslı’nın acılı biber sosunun tadı hakkında algıları farklıdır.

Gözlem ve taklit yoluyla öğrenme: Basit olarak bireyin çevresinde gelişen bir olayı veya davranışı gözlemlemesi ve onu olduğu gibi taklit etmesidir. Örneğin; babasının dişlerini fırçaladığını fark eden Hülya, “Ben de aynısını yapmak istiyorum.” der. Babası Hülya’ya bir diş fırçası verir ve “Şimdi beni seyret ve yaptığımı sen de yap.” der. Bu kişinin taklit yoluyla öğrenmesini sağlar.

Model alma yoluyla öğrenme: Bu öğrenme, bireyin kendi çevresinde değerli olarak gördüğü bir tutumu veya davranışı örnek almasıdır. Örneğin; henüz ana sınıfında bulunan Filiz, sınıfındaki bir öğrencinin silgisini diğer bir öğrenciyle paylaşmasından ötürü öğretmen tarafından takdir edildiğini fark eder. Bu gözlemden hareketle Filiz, eşyalarını diğerleri ile paylaşmaya karar verir.