Papağanlar Nasıl Konuşur?

31.05.2023 / Çevre / Eğitim

Papağan, çok kalın olan dilinin yapısından ötürü insan sesini taklit edebilen bir kuştur. Sözlerle, ses perdelerinin tıpkısını yapabilir.

Papağanlar Nasıl Konuşur?

Aslında papağanlar konuşamaz. Ormanda yaşarken de öteki hayvanların ötüşlerini taklit eder. Kendi ötüşü keskin ve kabadır.

Sesleri ve sözleri iyi taklit eden başka canlı türleri de vardır. Örneğin Kuzey Amerika'nın karatavuğu gibi. Bunlar kendi türdeşlerinin ötüşlerini birebir taklit edebilir.